Aktuality

Informace ředitelky č.4 – Distanční ...

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 se od 14. října do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole.

Proto přecházíme na distanční formu výuky. Distanční výuka ...

Přečíst si článek
Informace ředitelky č.3 – Provoz ško...

Školní jídelna bude v provozu pro žáky školy do 23. 10. 2020.

Provoz školní
jídelny není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích
služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizov...

Přečíst si článek
Volby do školské rady

Volby tří kandidátů z řad zákonných zástupců budou probíhat elektronicky ve dnech 21. – 22. 10 2020.

Podrobné informace a seznam kandidátů naleznete zde.

...

Přečíst si článek
Školní jídelna – stravování žáků po ...

V době, kdy budou žáci vzděláváni distančně (doma), mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Žáci, kteří budou chtít této možnosti stravování využít, mohou přijít do školní jídelny pouze v určeném časovém úseku ...

Přečíst si článek
Provoz školní družiny v týdnu od 26. do 30...

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude školní družina uzavřena. MŠMT rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné dny. Středa ...

Přečíst si článek
Uzavření tělocvičen ZŠ Npor. Loma

Od pátku 9. 10. 2020 až do odvolání se na základě krizových opatření vlády uzavírají prostory tělocvičen ZŠ Npor. Loma – zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – je možné je po...

Přečíst si článek
Informace ředitelky č.2 – Mimořádná ...

Přehled nových opatření s platností od 12. 10. 2020 do 23. 10. 20201. stupeň – platí stávající opatření. Výuka dále trvá prezenční formou, jediným omezením je hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova bez omeze...

Přečíst si článek
Informace ředitelky č.1 – Mimořádná ...

Mimořádná opatření č. 26/2020 při epidemii
s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 na území celého
Moravskoslezského kraje

1. stupeň – v rámci
vzdělávání se zakazuje zpěv (výu...

Přečíst si článek

Partneři školy

partner logo partner logo partner logo