Informace ředitelky č.13 – od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, níže naleznete informace nejprve pro 1. a 2. ročník a následně pro 3. – 9. ročník.

Informace pro žáky 1. a 2. ročníku

Příchod ke škole a pohyb před školou

  • před vstupem do školy se budou shromažďovat žáci podle tříd, tak aby nedocházelo ke kontaktu mezi třídami
  • místa pro shromáždění žáků budou označena cedulemi podle tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B).
  • v 7:30 si žáky přijdou vyzvednout třídní učitelky a odvedou je do šaten a tříd
  • dojíždějící žáky, kteří přijdou později od autobusu, pustí do školy pan školník

Vyučování

  • vyučování bude probíhat podle běžných rozvrhů jednotlivých tříd, kdy tělesná a hudební výchova budou nahrazeny jinými předměty nebo vycházkami (v případě příznivého počasí)
  • žáci musí být vybaveni minimálně 2 ks roušek, sáčkem na ukládání již použitých roušek a teplejším oblečením (z důvodu častého větrání v průběhu vyučování a vycházek, které budou místo tělesné výchovy)
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Školní družina

  • v provozu bude ranní družina (od 6:00 hod) i odpolední družina (do 16:00 hod)
  • děti budou rozděleny do 4 oddělení podle tříd
  • při vyzvedávání dětí ze školní družiny mají rodiče povinnost mít na obličeji roušku po celou dobu přítomnosti v budově

Školní jídelna

Obědy budou všem žákům 1. a 2. ročníku automaticky přihlášeny, odhlášky je možné provádět telefonicky 556 723 057 nebo emailem: jidelna@zs-lomapribor.cz. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Informace pro žáky 3. – 9. ročníku

Vyučování

Od 4. 1. 2021 je pro žáky 3. – 9. ročníku opět povinné distanční vzdělávání.

Vracíme se zpět k nastavené distanční výuce – žáci budou mít online hodiny.

Rozvrhy on-line hodin jednotlivých tříd naleznete ZDE

Školní jídelna

Všichni žáci 3. – 9. ročníku mají na týden od 4. 1. do 8. 1. odhlášené obědy žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosiče

Obědy do jídlonosičů se těmto žákům budou vydávat přes výdejové okénko u kanceláře vedoucí ŠJ v čase od 12:00 do 12:30 hod.

Pokud budete mít zájem o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně, musíte dítěti obědy přihlásit.

Přihlášení můžete provést mailem na adrese jidelna@zs-lomapribor.cz nebo telefonicky na čísle 556 723 057 v pondělí 4. 1. 2021 od 6:00 do 8:00 hod. V současné době, prosím, nevyužívejte pro přihlašování a odhlašování obědů webovou aplikaci pro jídelnu.