Jídelna

telefon: 556 723 057

e-mail: jidelna@zs-lomapribor.cz

JÍDELNÍČEKZDE


Pokladní hodiny – pracovní dny – 7:00 – 8:00 a 12:00 – 14:00


Aktivace výběru stravy přes internet

Žáci 4. –  9. ročníku mají možnost volby ze dvou jídel. Na webových stránkách školy zvolte odkaz Jídelníček. Po otevření stránky e-strava se objeví tabulka pro přihlášení. Zadáte Kód uživatele = číslo čipu a Heslo = iniciály malými písmeny bez háčků a opět číslo čipu (např.ab999) Při prvním přihlášení doporučujeme z bezpečnostních důvodů změnit heslo. Také je vhodné zadat mailovou adresu, na kterou je pak automaticky zasílána informace o provedených změnách.

Podmínky pro výdej stravy

Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci a důchodci školy a cizí strávníci. Každý strávník se při odběru stravy prokazuje bezkontaktní klíčenkou – čipem, který si zálohově uhradí částkou 100,- Kč u vedoucí ŠJ. Každý čip má své číslo – kód, pod kterým je každý strávník registrován. Funkční a fyzicky nepoškozený čip lze vrátit při ukončení odběru stravy ve školní jídelně /např. žák končící školní docházku v této škole/ a záloha 100,- Kč je vyplacena zpět. Při ztrátě nebo poškození čipu je nutné znovu zálohově zakoupit čip nový. Všichni žáci musí mít před zahájením stravování vyplněnou přihlášku ke stravování podepsanou svým zákonným zástupcem, která platí po celou dobu jejich školní docházky. rolex replica watches


Co by měli rodiče vědět o stravování ve školní jídelně (klikněte)


Platba a odhlášky stravy

Strava se hradí zálohově předem každý měsíc inkasním bezhotovostním převodem z účtu strávníka vedeného u libovolného peněžního ústavu. Výjimečně lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ před začátkem každého měsíce.

Stravu lze odhlásit do 12.00 hod na následující den, zcela výjimečně telefonicky do 7.00 hod daného dne.

Žáci, zaměstnanci a důchodci školy hradí stravu ve výši nákladů na potraviny dle platného kalkulačního listu. Cizí strávníci hradí náklady na potraviny, plnou výši režijních nákladů a ziskovou přirážku.

Organizace výdeje

Provozní doba jídelny – výdej stravy: pondělí – pátek 10.30 – 13.45 hodin.

Výdej do jídlonosičů probíhá v době od 10.30 do 11.00 hodin.

Nelze odebírat stravu do skleněných nádob. Strava je určena k přímé spotřebě a po vydání již pracovníci jídelny neodpovídají za její možné znehodnocení způsobené nesprávným zacházením.