Informace ředitelky č.18 – provoz školy od 27. února do 21. března 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám předala následující informace:

Informace k provozu školy a školní družiny:

Rozhodnutím vlády dochází od 1. 3. 2021 k dočasnému uzavření všech škol a školských zařízení. Uzavření se týká i školní družiny. Možnost individuálních konzultačních hodin pro žáky zůstává v platnosti i nadále.

Po tuto dobu přechází na distanční způsob vzdělávání také žáci 1. a 2. ročníku. Veškeré informace k výuce obdrží rodiče přes Bakaláře od třídních učitelek.

Rodiče těchto dětí mají samozřejmě nárok na ošetřovné stejně jako ostatní rodiče všech žáků mladších 10 let.

Informace k ošetřovnému naleznete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Upozorňuji rodiče, kteří čerpají ošetřovné, že v době jarních prázdnin (od 8. 3. do 12. 3. 2021) nárok na čerpání ošetřovného nemají.

Stravování ve školní jídelně:

Dnes (v neděli 28. 2. 2021) provede vedoucí ŠJ odhlášku obědů pro všechny žáky 1. a 2. ročníku. Pokud budete mít zájem o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně, musíte dítěti obědy přihlásit. Přihlášení proveďte, prosím, mailem na adrese jidelna@zs-lomapribor.cz nebo telefonicky na čísle 556 723 057 v pondělí 1. 3. 2021 od 6:00 do 8:00 hod.

Obědy se budou všem žákům vydávat pouze do jídlonosičů přes výdejové okénko u kanceláře vedoucí ŠJ v čase od 11:00 do 13:30 hod.