Zaměstnanci školy

Vedení školy
Mgr. Alena Urbanová, ředitelka školy
Mgr. Gabriela Grodzová, zástupkyně ředitelky, speciální pedagog
Mgr. Simona Macková, výchovný poradce 
Mgr. Vladislava Strnadová, metodik prevence 

Pedagogický sbor

Mgr. Ivana Bortlová
Mgr. Irena Bukovjanová
Mgr. Zdenka Čechová
Mgr. Kateřina Dolná
Mgr. Ján Drtil
Mgr. Ludmila Fátorová
Mgr. Hana Hrnčířová
Ing. Lucie Chovancová
Mgr. Pavla Jeníková
Mgr. Lucie Kilnarová
Mgr. Ivana Klaudová
Mgr. Monika Klinkovská
Mgr. Pavel Kokoruda, ICT koordinátor
Mgr. Jitka Lednická
Mgr. Michaela Lukešová
Mgr. Simona Macková
Mgr. Jana Malíková
Mgr. Lucie Musiolová
Mgr. Ivana Říčková
Mgr. Irena Schneiderová
Mgr. Hana Schwarzová
Mgr. Markéta Simperová
Mgr. Vladislava Strnadová
Mgr. Eurydika Tichá
Mgr. Jiří Tuza
Mgr. Petra Urbanová
Mgr. Libuše Zahálková

Asistenti pedagoga

Ing. Lucie Boháčová
Lenka Dražkovičová
Ing. Šárka Grillová
Veronika Harabišová
Alena Schneiderková
Jana Sopuchová
Ivana Vahalíková
Bc. Jana Zahradníková

Školní družina

Iveta Kovařčíková
Naděžda Tománková
Mgr. Bc. Renata Váňová DiS
Bc. Jana Zahradníková

Vedoucí školní jídelny

Eva Holášková

Hospodářka a ekonomka

Zuzana Ermisová
Táňa Muchová

Školník

Michal Hanzlík