Zaměstnanci školy

Vedení školy
Mgr. Alena Urbanová, ředitelka školy
Mgr. Gabriela Grodzová, zástupkyně ředitelky, speciální pedagog, koordinátor ŠVP
Ing. Eva Vystrčilová, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň ZŠ

Pedagogický sbor

Mgr. Ivana Bortlová
Mgr. Lukáš Bukovjan
Mgr. Irena Bukovjanová
Mgr. Zdenka Čechová
Mgr. Kateřina Dolná
Mgr. Ludmila Fátorová
Mgr. Hana Hrnčířová
Ing. Lucie Chovancová
Mgr. Pavla Jeníková
Mgr. Lucie Kilnarová
Mgr. Ivana Klaudová
Mgr. Monika Klinkovská
Mgr. Pavel Kokoruda, ICT koordinátor
Mgr. Jitka Lednická
Mgr. Michaela Lukešová
Mgr. Simona Macková, výchovný poradce
Mgr. Lucie Musiolová
Mgr. Ivana Říčková
Mgr. Irena Schneiderová
Mgr. Hana Schwarzová
Mgr. Markéta Simperová
Mgr. Vladislava Strnadová, metodik prevence
Mgr. Gabriela Šimíčková
Mgr. Eurydika Tichá
Mgr. Jiří Tuza
Mgr. Petra Urbanová

Asistenti pedagoga

Ing. Lucie Boháčová
Lenka Olejníková
Ing. Šárka Grillová
Monika Jalůvková
Michaela Janulková
Iveta Kovařčíková
Ing. Markéta Mamulová
Alena Schneiderková
Jana Sopuchová
Ivana Vahalíková

Školní družina

Monika Jalůvková
Iveta Kovařčíková
Naděžda Tománková
Mgr. Bc. Renata Váňová DiS
Bc. Jana Zahradníková

Vedoucí školní jídelny

Eva Holášková

Hospodářka a ekonomka

Zuzana Ermisová
Vlasta Mackeová

Školník

Michal Hanzlík