Výchovný poradce

Mgr. Simona Macková


  • e-mail: simona.mackova@zs-lomapribor.cz
  • konzultační hodiny: úterý 15:00 až 16:00, jindy po domluvě; žáci mohou využít ke konzultaci kterýkoliv den během přestávek nebo po vyučování

Výchovný poradce – hlavní náplň práce:

  1. koordinace činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště – shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
  2. komunikace se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
  3. zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
  4. poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
  5. péče o mimořádně nadané žáky
  6. poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání – kariérové poradenství
  7. individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výukových problémů (prevence školní neúspěšnosti), výchovných problémů

Výchovný poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.