Konzultační dny

Každé úterý jsou všichni pedagogové přítomni ve škole do 15:30 hodin.

V tento den je možné si s nimi v odpoledních hodinách domluvit schůzku. Na schůzce se, prosím, domluvte předem přes Komens v Bakalářích.

Mgr. Gabriela Grodzová (speciální pedagog) má konzultační hodiny v úterý od 14:30 do 15:30 hodin, po domluvě kdykoli.

Mgr. Simona Macková (výchovný poradce) má konzultační hodiny v úterý od 15:00 do 16:00 hodin.

Mgr. Vladislava Strnadová (metodik prevence) má konzultační hodiny podle domluvy.