Školská rada

Volby do školské rady pro období 2020 – 2023

Volby tří kandidátů z řad zákonných zástupců budou probíhat elektronicky ve dnech 21. – 22. 10 2020.

Podrobné informace a seznam kandidátů naleznete zde.

Složení školské rady v období 2017 – 2020:

3 členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy – městem Příbor:

–        Ing. Tomáš Krompolc
–        Ing. Jan Monsport
–        MUDr. Aleš Polách – předseda

3 členové z řad pedagogických pracovníků naší školy:

–        Mgr. Simona Macková
–        Mgr. Ivana Říčková – místopředseda
–        Mgr. Alena Urbanová

3 členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

–        Petra Kantorová, DiS.
–        Ing. Radim Monsport
–        PharmDr. Martina Volná


Členy školské rady máte možnost kontaktovat se svými podněty a připomínkami týkajícími se naší školy na těchto e-mailech:

Ing. Tomáš Krompolctkrompolc@seznam.cz
Ing. Jan Monsportjan.monsport@seznam.cz
MUDr. Aleš Poláchales.polach@seznam.cz
Petra Kantorová, DiS.kantorova.petra@centrum.cz
Ing. Radim Monsportradim.monsport@seznam.cz
PharmDr. Martina Volnábreckovam@seznam.cz
Mgr. Simona Mackovásimona.mackova@zs-lomapribor.cz
Mgr. Ivana Říčkováivana.rickova@zs-lomapribor.cz
Mgr. Alena Urbanováalena.urbanova@zs-lomapribor.cz