Školská rada

Složení školské rady v období 2021 – 2024:

3 členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy – městem Příbor:

–        Ing. Tomáš Krompolc – místopředseda
–        Ing. Tomáš Linart
–        MUDr. Aleš Polách

3 členové z řad pedagogických pracovníků naší školy:

–        Mgr. Gabriela Grodzová
–        Mgr. Ivana Klaudová
–        Mgr. Pavel Kokoruda

3 členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

–        MUDr. Michal Bílský – předseda
–        Zuzana Ermisová
–        Ing. Renata Vysocká


Členy školské rady máte možnost kontaktovat se svými podněty a připomínkami týkajícími se naší školy na těchto e-mailech:

Ing. Tomáš Krompolctkrompolc@seznam.cz
Ing. Tomáš Linarttomas.linart@centrum.cz
MUDr. Aleš Poláchales.polach@seznam.cz
MUDr. Michal Bílskýbilsky@nemfm.cz
Zuzana Ermisovázuzana.ermisova@seznam.cz
Ing. Renata Vysockárenata.vysocka123@gmail.com
Mgr. Gabriela Grodzovágabriela.grodzova@zs-lomapribor.cz
Mgr. Ivana Klaudováivana.klaudova@zs-lomapribor.cz
Mgr. Pavel Kokorudapavel.kokoruda@zs-lomapribor.cz