Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče budoucího prvňáčka,

jistě si přejete, aby Vaše dítě úspěšně zvládlo nástup do první třídy, a chcete mu tento krok usnadnit. Důležité jsou následující dovednosti, které si děti osvojovaly již během docházky do mateřské školy. Zaměřte se, prosím, na jejich procvičování. Nesnažte se však dítě „trápit“ příliš dlouho. Nácvik by měl probíhat formou hry a vždy jen pár minut, několikrát denně (může probíhat při běžných činnostech – na procházce, během vaření, při úklidu apod.).

SEBEOBSLUHA

Dítě by se mělo umět samo rychle oblékat, zavazovat si tkaničky, znát pravidla hygieny (používání toalety, umývání rukou, smrkání aj.).

PRAVOLEVÁ A PROSTOROVÁ ORIENTACE – na sobě (podle instrukce ukazuje část těla na sobě), na obrázku, na druhé osobě.

Zvládnutí pojmů: vpravo – vlevo, nahoře – dole, uprostřed, na kraji, vpředu – vzadu, před, za, první – poslední, na začátku – na konci, nad – pod, včera – dnes – zítra, hned – potom, teď – později.

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

Poznávání hlásky ve slově (jaké písmeno je na začátku/na konci slova, slyšíš Č ve slově kočka, čepice, slon? apod.), vytleskávání slabik (ko-lo-toč). Umět rozhláskovat slovo L-E-S, P-E-S, L-A-V-I-C-E.

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Rozlišování barev a tvarů. Děti by měly znát i odstíny barev (světlá, tmavá).

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Pojmy: více – méně, větší – menší, poznat počet předmětů (do pěti).

SAMOSTATNOST

Samostatné splnění zadaného úkolu (přiměřeného věku a schopnostem dítěte).

RESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ

Pokud dítěti zadáte nějaký úkol, důsledně dbejte, aby jej splnilo.

SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY

Správné uchopení psací potřeby je zásadním předpokladem správného psaní. Psací potřeby by se měly držet lehce palcem a ukazováčkem, pero či tužka leží na prostředníčku. Prsty jsou pokrčené, ne prohnuté. Prohnutý ukazováček znamená příliš velký tlak na psací potřeby a může vyústit až v bolestivost prstu. Kromě trénování správného držení tužky také uvolňujte ruku (mačkání a válení těsta, modelování, navlékání korálků, přebírání fazole, hry s prsty aj.).

Prosíme, abyste dítě školou nestrašili, žáci by se měli do školy těšit a ne se jí bát.

My už se na nové prvňáčky těšíme a věříme, že společně nástup do školy zvládneme na jedničku.

Těšíme se také na spolupráci s Vámi.