O nás

Vyučování na ZŠ Npor. Loma Příbor bylo zahájeno 1. února 1983. V současné době má škola 19 tříd 1. – 9. ročníku (jedenáct na 1. stupni a osm na 2. stupni), navštěvuje ji více než 400 žáků. Ve škole najdete kromě klasických tříd odborné pracovny informatiky, fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, cizích jazyků, dále také cvičnou kuchyň a dílnu. Výuka tělocviku probíhá ve dvou tělocvičnách, které doplňuje krytá běžecká dráha a venkovní sportovní areál.
Žáci se pravidelně účastní sportovních soutěží a vědomostních soutěží z naukových předmětů (český jazyk, dějepis, zeměpis, chemie a matematika).
Součástí školy je také školní jídelna a školní družina (5 oddělení).
Škola má bezbariérový přístup.