Informace ředitelky školy č.16 – provoz od 1. do 14. 2. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci bude probíhat výuka od 1. do 14. 2. 2021 takto:

1. a 2. ročníky stále pokračují v prezenční výuce

3. – 9. ročníky zůstávají i nadále doma na distanční výuce

U distanční výuky dochází od 1. 2. ke změně rozvrhu online hodin. Důvodem této změny bylo naše očekávání, že od 1. 2. nastoupí do školy k prezenční výuce žáci 9. ročníku. Proto jsme potřebovali upravit časy vyučovacích hodin tak, aby se shodovaly začátky hodin v prezenční i v distanční výuce.

První online vyučovací hodina bude začínat v 7:45 hod a poslední bude končit v 13:15 hod tak, jak byli žáci zvyklí z prezenční výuky. Mění se i délka vyučovací hodiny – nyní bude 40 – 45 minut.

Nové rozvrhy online hodin naleznete ZDE.

I když 9. ročníky 1. 2. ještě do školy k prezenční výuce nenastoupí, chceme být připraveni na postupný návrat jednotlivých ročníků do školy tak, abychom neprováděli změny rozvrhů při každém uvolnění protiepidemických opatření. Děkujeme Vám za pochopení.

Nově vytvořené rozvrhy by měly být platné i při rotační výuce žáků 6. – 8. ročníku, kdy se tyto třídy ve škole střídají podle sudého a lichého týdne. (Neodvažuji se napsat, že budou platné, protože i když se zdálo být naprosto jasné, že pustí od pondělí deváťáky do školy, tak je vše jinak.) V případě nějakých změn Vás budeme opět informovat.

Z důvodu těchto změn dojde i k prodloužení doby výdeje obědů pro děti do jídlonosičů.

Výdej obědů bude od 11:00 do 13:30 hodin.