Informace ředitelky č.15 – provoz školy do 29. 1. 2021

Vážení rodiče, 

vláda prodloužila omezení provozu škol do 28. 1. 2021.

Prezenční výuky se i nadále budou účastnit pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Žáci 3. – 9. ročníku budou pokračovat v nastavené distanční výuce. 

Pololetní klasifikace bude všem žákům i rodičům zpřístupněna 28. 1. 2021 od 8:00 ve školním informačním systému Bakaláři.

Žáci 1. a 2. ročníku obdrží Výpis vysvědčení 28. 1. 2021 ve škole na konci vyučování.

Žákům 3. – 8. ročníku bude Výpis vysvědčení předán hned první den, kdy bude povolena jejich osobní přítomnost na vzdělávání.

Žáci 9. ročníku obdrží Výpis vysvědčení, 2 potvrzené Přihlášky ke studiu na SŠ a Zápisový lístek v pondělí 1. 2. 2021. Přesný čas a způsob předání těchto dokumentů žákům sdělí třídní učitelky.

Pátek 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny