Školní speciální pedagog

Mgr. Gabriela Grodzová


  • e-mail: gabriela.grodzova@zs-lomapribor.cz
  • konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:30, po domluvě kdykoli

Školní speciální pedagog – hlavní náplň práce:

  1. vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče, prevence školní neúspěšnosti
  2. skupinová a individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými
  3. spolupráce s výchovným poradcem, třídním učitelem a rodiči na vytváření individuálního vzdělávacího plánu, metodická pomoc pedagogickým pracovníkům – specifika výuky a možnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, návrhy metod a forem práce ve výuce
  4. průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  5. úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  6. individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti speciálně pedagogické péče
  7. koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole