Informace k „Přípravné třídě“ ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

v novém školním roce 2021/2022 Vám nabízíme otevření „Přípravné třídy“, která je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete se ji využít. Podrobnosti Vám sdělíme na informační schůzce ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 16:00 hodin.


Informace ředitelky školy č.24 – změny od 8. 6. 2021

Od úterý 8. 6. nemusí mít žáci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) povinnost nošení roušek zůstává.

Také pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Dobrý den, vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se koná v úterý 15.6.2021 v 16.30 hodin ve školní jídelně při ZŠ Npor. Loma.
Pozvánka je pouze pro jednoho rodiče.


Paměť národa – 7.B

Ani zavřené školy a pandemie nás neodradily od zapojení do projektu Paměť národa. Během měsíce dubna a května se naše třída 7. B. ze Základní školy Npor. Loma zúčastnila několika obohacujících online workshopů. První workshop byl na téma – Lidská práva, v těch následujících jsme se učili a zkoušeli si, jak vést rozhovor s pamětníkem. V té době jsme však ještě netušili, jaký zážitek nám přinese vyslechnout si a zaznamenat neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Aby se naše setkání mohla uskutečnit, navštívila vždy naše třídní učitelka Mgr. Petra Urbanová pamětníky v jejich domácnostech, kdy s sebou přibalila potřebnou techniku. Jelikož se kamera a mikrofon staly za poslední dobu součástí našeho běžného života, proběhla online schůzka bez sebemenších problémů. 23. dubna se první skupinka spojila s panem Radomírem Buršou z Hostašovic. Během hodinového rozhovoru jsme si vyslechli příběh odvážného člověka, který v listopadu 1989 pomáhal v Kopřivnici organizovat protikomunistické demonstrace a patřil k zakládajícím členům tamního Občanského fóra.

Druhá skupinka se dne 7. května spojila s paní Františkou Vitulovou z Horních Domaslavic. V osmdesáti čtyřech letech se tato elegantní dáma vrátila ve vzpomínkách zpět do svých osmi let, kdy roku 1945 končila 2. světová válka a ona byla při pasení hus zasažena zbloudilou kulkou.  S otevřenými ústy jsme hltali každé slovo paní Františky, která nám svým vyprávěním přiblížila válečná léta a pozdější život pod komunistickou diktaturou. Rozhovory s těmito pamětníky nám přinesly nejen dějepisné poznatky, ale také autentický zážitek, kdy jsme si vyslechli, jak vypadal běžný život v dobách, které se nám rok, co rok neustále vzdalují, a které si jen stěží dokážeme představit.  


Informace ředitelky školy č.23 – provoz školy od 24. 5. 2021

Od 24. 5. bude probíhat prezenční výuka všech žáků školy bez rotací.

Rozvrh hodin naleznete ZDE.

Nově je povolena  výuka tělesné výchovy i ve vnitřních prostorách  – tělocvičně. Za příznivého počasí bude výuka tělesné výchovy probíhat venku, tělocvičny se budou využívat pouze za nepříznivého počasí.

Testování žáků bude probíhat 1x za 14 dnů PCR testy. Další testování žáky čeká v pondělí 31. 5. v první vyučovací hodině.

I nadále trvá povinnost žáků nosit ve škole roušky.


Hlasování – celoroční projekt 5.A

My, žáci 5. A, jsme se i v letošním náročném školním roce rozhodli pracovat na celoročním projektu. Pohlédni si 19 výtvorů z oblasti našich zájmů, zálib a koníčků a vyber ty nejpovedenější.

Každý 3D model ohodnoť hvězdičkami, k dispozici jich máš pět. Platí pravidlo – čím více hvězdiček, tím více se mi model líbí.

Zde je odkaz na HLASOVÁNÍ

Děkujeme, žáci 5.A.


Informace ředitelky školy č. 22 – provoz školy od 17. 5. 2021V pondělí 17. května pokračuje rotační výuka pro žáky II. stupně.

Žáci I. stupně se už budou vzdělávat všichni prezenčně.

V pondělí 17. 5. v 1. vyučovací hodině bude probíhat testování žáků tříd s označením B pomocí PCR testů.

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B – prezenční výuka ve škole

6.A, 7.A, 8.A, 9.A – zůstávají na doma na distanční výuce – pokračují v online hodinách.

Výuka žáků 2.stupně bude probíhat podle níže uvedených rozvrhů, včetně odpoledního vyučování, aktivity v tělesné a hudební výchově budou v souladu s aktuálními pokyny MŠMT a budou důsledně dodržována všechna platná hygienická nařízení, např. pravidelná dezinfekce, větrání apod. Žáci musí mít ve všech vnitřních prostorách školy nasazenou chirurgickou roušku.


Informace ředitelky školy č.21 – nový způsob testování

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády o proplácení PCR testů dojde ke změně způsobu testování žáků příborských škol. Více informací naleznete

ZDE.