Sbírka – poděkování

Vážení zaměstnanci ZŠ Npor. Loma, vážení rodiče, milé děti,

skončil zajímavý, těžký, zvláštní školní rok 2020-2021. Všichni si zasloužíme poděkování za to, jak jsme tento rok zvládli. Ukázalo se, že si dokážeme poradit, že dokážeme překonávat překážky. Co jsme ale dokázali nyní, na konci školního roku – to je neuvěřitelné. Celý národ ukazuje, jak jsme empatičtí, jak nám není lhostejné neštěstí druhých. Řeč je o sbírce, na kterou jsme my všichni v naší škole zareagovali neskutečným způsobem – vybralo se 98 644 korun. Zasloužíme si pochvalu.

Peníze poputují na konkrétní účely. Jakmile částku pošleme, budete informováni.

Ještě jednou – obrovské díky.


Rozloučení se školním rokem

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Vaši několikaměsíční pomoc při distančním vzdělávání Vašich dětí. Víme, že to byla pro Vás velká komplikace, a moc si Vaší pomoci vážíme.

Přejeme Vám krásné a slunečné léto.


Úřední hodiny v době prázdnin

V těchto dnech si mohou žáci, kteří nebyli poslední den ve škole, vyzvednout v kanceláři školy vysvědčení.


Úterý 29. 6. – Sportovní den pro žáky 2.stupně

Milé děti, vážení rodiče a široká veřejnosti!

Vězte, že 29. 6. 2021 proběhne na ZŠ Npor. Loma Sportovní den. Tato akce se bude konat v tělocvičnách, školní jídelně a také ve venkovních prostorách.

Vše započne již v 7, 35 hodin na školním hřišti. Disciplíny jsou pestré – trojskok, oštěp, fotbal, florbal, běh, piškvorky…

Bude zapotřebí se pořádně vybavit – sportovní oděv a obuv, pokrývka hlavy, batoh, v něm svačina a pití. I když pití – 0, 5 l vody, obržíte. Ještě také dostanete ovoce. 

Je nutné, abyste se chovali velmi zodpovědně – dbali na bezpečné chování, neopouštěli areál školy, v případě jakéhokoli problému se obraceli na vyučující.

Na závěr celého dne proběhne již tradiční Běh pro vodu, kdy poběžíme pro Zdravé lahve pro naše budoucí prvňáčky.

Doufám, že si tento den užijeme a ve zdraví ukončíme.

Krásné prázdniny!


Informace k „Přípravné třídě“ ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

v novém školním roce 2021/2022 Vám nabízíme otevření „Přípravné třídy“, která je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme a rozhodnete se ji využít. Podrobnosti Vám sdělíme na informační schůzce ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 16:00 hodin.


Informace ředitelky školy č.24 – změny od 8. 6. 2021

Od úterý 8. 6. nemusí mít žáci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) povinnost nošení roušek zůstává.

Také pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Dobrý den, vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se koná v úterý 15.6.2021 v 16.30 hodin ve školní jídelně při ZŠ Npor. Loma.
Pozvánka je pouze pro jednoho rodiče.


Paměť národa – 7.B

Ani zavřené školy a pandemie nás neodradily od zapojení do projektu Paměť národa. Během měsíce dubna a května se naše třída 7. B. ze Základní školy Npor. Loma zúčastnila několika obohacujících online workshopů. První workshop byl na téma – Lidská práva, v těch následujících jsme se učili a zkoušeli si, jak vést rozhovor s pamětníkem. V té době jsme však ještě netušili, jaký zážitek nám přinese vyslechnout si a zaznamenat neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Aby se naše setkání mohla uskutečnit, navštívila vždy naše třídní učitelka Mgr. Petra Urbanová pamětníky v jejich domácnostech, kdy s sebou přibalila potřebnou techniku. Jelikož se kamera a mikrofon staly za poslední dobu součástí našeho běžného života, proběhla online schůzka bez sebemenších problémů. 23. dubna se první skupinka spojila s panem Radomírem Buršou z Hostašovic. Během hodinového rozhovoru jsme si vyslechli příběh odvážného člověka, který v listopadu 1989 pomáhal v Kopřivnici organizovat protikomunistické demonstrace a patřil k zakládajícím členům tamního Občanského fóra.

Druhá skupinka se dne 7. května spojila s paní Františkou Vitulovou z Horních Domaslavic. V osmdesáti čtyřech letech se tato elegantní dáma vrátila ve vzpomínkách zpět do svých osmi let, kdy roku 1945 končila 2. světová válka a ona byla při pasení hus zasažena zbloudilou kulkou.  S otevřenými ústy jsme hltali každé slovo paní Františky, která nám svým vyprávěním přiblížila válečná léta a pozdější život pod komunistickou diktaturou. Rozhovory s těmito pamětníky nám přinesly nejen dějepisné poznatky, ale také autentický zážitek, kdy jsme si vyslechli, jak vypadal běžný život v dobách, které se nám rok, co rok neustále vzdalují, a které si jen stěží dokážeme představit.