Pozvánka na Den otevřených dveří v sobotu 26. 3. 2022


Lyžování se Skisněhulkou

V termínu od 28. 2. – 4. 3. 2022 se uskuteční „ Lyžování se Skisněhulkou z.s.“ Jedná se týdenní výjezdovou lyžařskou školu do Skiareálu Opálená. V letošním školním roce byl zájem o lyžování překvapivě velký. Lyžování bylo nabídnuto žákům 2. – 5. ročníku (což je 190 dětí) a přihlásilo se jich celkem 92. Tato lyžařská škola si klade za cíl naučit děti zábavnou formou lyžařským dovednostem a vytvořit u nich pozitivní vztah k zimním aktivitám. Je určena pro úplné začátečníky, středně pokročilé i pokročilé lyžaře. Výuka je obohacena o řadu her s využitím různých didaktických pomůcek. Na poslední den lyžování jsou pro děti připraveny závody a soutěže se sladkou odměnou.


Informace ředitelky č.4 – provoz od 3. ledna 2022

Vážení rodiče,

vláda ČR na svém zasedání ze dne 22. 12. 2021 schválila z důvodu šíření varianty Omikron nová mimořádná opatření.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění s účinností od 3. 1. 2022 takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 •  dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce)
 • nově také platí povinnost zákonného zástupce nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu dítěte, ať už se jedná o test, který se uskutečnil na základě pozitivního výsledku antigenního testu ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny
 • žáci, kteří se z různých důvodů nezúčastní společného testování, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek v 7:45 hodin, budou mít povinnost dostavit se ihned po příchodu do školy do kanceláře, kde budou otestováni. Pak teprve mohou jít do třídy a účastnit se výuky.

LETÁK PRO RODIČE-ke stažení zde

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci a přejeme Vám všechno nejlepší a pevné zdraví v novém roce.

Vedení školy


Informace ředitelky č.3 k provozu školy

Ve středu 22. 12. 2021 bude zkrácené vyučování:

1. – 3. ročník – konec vyučování v 10:30 hodin (družina je v provozu)

4. – 5. ročník  – konec vyučování v 11:10 hodin

6. – 8. ročník – konec vyučování v 11:40 hodin

9. ročník – konec vyučování v 12:10 hodin

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách (které bude v naší škole i nadále probíhat vždy v pondělí) se s účinností od 3. 1. 2022 mění následující:

Pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19:

 • pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,
 • cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci nebo zletilými žáky,
 • KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test (zákonný zástupce nebude požadovat žádanku po dětském lékaři tak, jako to bylo dosud)

Pravidla pro trasování kontaktů ve školách:

 • zákonný zástupce povinně nahlásí  pozitivní  výsledek PCR testu škole
 • škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application.

Výuka v novém roce začíná v pondělí 3. 1. 2022.

I nadále platí, že žáci vstupují do budovy školy v rouškách a mají roušky na obličeji až do doby výsledku antigenního testu (ten podstoupí na začátku 1. vyučovací hodiny).

Ve výuce, kdy žáci sedí v lavicích, roušky nemají.

Ovšem povinnost nosit roušku ve společných prostorách platí stále.


Vyhlášení ředitelského volna na úterý 30. 11. 2021

Na základě informace od SMVAK o plánované odstávce vody, která bude v úterý 30. 11. 2021 v době od 8 do 14 hodin, uděluji v úterý 30. 11. 2021 ředitelské volno. Tento den nebude v provozu škola, školní družina ani školní jídelna.

V situaci, kdy se klade zvýšený důraz na dodržování hygienických pravidel a protiepidemických opatření, nejsme schopni při odstávce vody tato nařízení dodržet.

Alena Urbanová, ředitelka školy


Vyhlášení ředitelského volna ve dnech 18. a 19. listopadu 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícímu počtu nemocných dětí  (za poslední dva dny) jsem se rozhodla přistoupit k tomuto řešení:

 1. Ve dnech čtvrtek 18. 11. 2021 a pátek 19. 11. 2021 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky 1. až 9. ročníku. Žáci v těchto dvou dnech nemají distanční vzdělávání.
 2. V tyto dny nebude v provozu ani školní družina.
 3. Z důvodu rychlého šíření nemoci Vás prosím, abyste zamezili setkávání dětí mezi sebou. V této chvíli máme 111 nemocných dětí, tj. 27% z celé školy.
 4. Aby nám vyhlášené ředitelské volno pomohlo snížit nemocnost žáků, budou uzavřeny i tělocvičny a jsme domluveni s trenéry na zrušení tréninků.
 5. V pondělí 22. 11. 2021 se budeme opět testovat na COVID-19, prosíme, aby všichni žáci přišli v rouškách a roušky nesundávali z obličeje až do výsledku provedeného testu.
 6. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášeny.

Mgr. Alena Urbanová, ředitelka školy


Informace ředitelky č.2 – k provozu ŠD v době podzimních prázdnin

Ve dnech 27. – 29. 10. bude školní družina uzavřena.


Informace ředitelky č.1

V pondělí 25. října a v úterý 26. října 2021 bude probíhat běžná výuka dle platného rozvrhu. Pouze v úterý 26. 10. nebude odpolední vyučování.

Ředitelské volno na tyto dny neplánujeme.