Vyhlášení ředitelského volna na úterý 30. 11. 2021

Na základě informace od SMVAK o plánované odstávce vody, která bude v úterý 30. 11. 2021 v době od 8 do 14 hodin, uděluji v úterý 30. 11. 2021 ředitelské volno. Tento den nebude v provozu škola, školní družina ani školní jídelna.

V situaci, kdy se klade zvýšený důraz na dodržování hygienických pravidel a protiepidemických opatření, nejsme schopni při odstávce vody tato nařízení dodržet.

Alena Urbanová, ředitelka školy


Vyhlášení ředitelského volna ve dnech 18. a 19. listopadu 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k vzrůstajícímu počtu nemocných dětí  (za poslední dva dny) jsem se rozhodla přistoupit k tomuto řešení:

 1. Ve dnech čtvrtek 18. 11. 2021 a pátek 19. 11. 2021 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky 1. až 9. ročníku. Žáci v těchto dvou dnech nemají distanční vzdělávání.
 2. V tyto dny nebude v provozu ani školní družina.
 3. Z důvodu rychlého šíření nemoci Vás prosím, abyste zamezili setkávání dětí mezi sebou. V této chvíli máme 111 nemocných dětí, tj. 27% z celé školy.
 4. Aby nám vyhlášené ředitelské volno pomohlo snížit nemocnost žáků, budou uzavřeny i tělocvičny a jsme domluveni s trenéry na zrušení tréninků.
 5. V pondělí 22. 11. 2021 se budeme opět testovat na COVID-19, prosíme, aby všichni žáci přišli v rouškách a roušky nesundávali z obličeje až do výsledku provedeného testu.
 6. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci odhlášeny.

Mgr. Alena Urbanová, ředitelka školy


Informace ředitelky č.2 – k provozu ŠD v době podzimních prázdnin

Ve dnech 27. – 29. 10. bude školní družina uzavřena.


Informace ředitelky č.1

V pondělí 25. října a v úterý 26. října 2021 bude probíhat běžná výuka dle platného rozvrhu. Pouze v úterý 26. 10. nebude odpolední vyučování.

Ředitelské volno na tyto dny neplánujeme. 


Třídní schůzky 21. 9. 2021

V úterý 21. 9. 2021 se budou konat třídní schůzky:

 • v 16:15 hod 1. – 5. ročník
 • v 16:45 hod 6. – 8. ročník
 • 9. ročník bude mít třídní schůzky až v polovině října

Prosíme všechny rodiče, aby měli na třídních schůzkách ochranu dýchacích cest.

Děkujeme


Informace k provozu školní jídelny

Od pondělí 20. 9. 2021 se začnou ve školní jídelně opět vařit dva obědy. Dva obědy se budou vařit od pondělí do čtvrtku. V pátek bude vždy z provozních důvodů pouze jedno jídlo. Možnost volby budou mít žáci až od 4. ročníku.


Začátek školního roku pro prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku z důvodu předpovědi nepříznivého počasí proběhne v 8:30 hodin v tělocvičně školy.

Do tělocvičny bude otevřen vstup od školního hřiště od 8:15 hodin. Prosíme rodiče, aby měli po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Děti mohou být bez roušek.

Testování žáků 1. ročníku proběhne až ve čtvrtek 2. září v první vyučovací hodině.

Konec vyučování bude 1. 9. asi v 9:40 hod. Oběd ve školní jídelně tento první školní den prvňáčci ještě nebudou mít.

UPOZORNĚNÍ

 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nemohou v budově cvičit a zpívat.
 • Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka. 
 • Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena.


Organizace začátku školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku

Slavnostní zahájení školního roku z důvodu předpovědi nepříznivého počasí proběhne pro žáky 2. – 9. ročníku v 8 hodin v kmenových třídách.

Žáci budou procházet přes šatnu, kde se přezují do přezůvek.

Při vstupu do budovy školy jsou žáci povinni si nasadit roušku, kterou musí mít ve společných prostorách školy. Po usazení do lavice si mohou roušku sundat.

V 8:15 proběhne testování.

Testovat se nebudou muset žáci, kteří 1. 9. přinesou do školy potvrzení, že:

 • jsou po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) – předloží certifikát
 • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – předloží  lékařské potvrzení

UPOZORNĚNÍ

 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nemohou v budově cvičit a zpívat.
 • Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka. 
 • Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena.

Konec vyučování bude v 9:30. Oběd bude formou bagety, kterou dostanou žáci před odchodem od třídních učitelů.