Třídní schůzky 21. 9. 2021

V úterý 21. 9. 2021 se budou konat třídní schůzky:

 • v 16:15 hod 1. – 5. ročník
 • v 16:45 hod 6. – 8. ročník
 • 9. ročník bude mít třídní schůzky až v polovině října

Prosíme všechny rodiče, aby měli na třídních schůzkách ochranu dýchacích cest.

Děkujeme


Informace k provozu školní jídelny

Od pondělí 20. 9. 2021 se začnou ve školní jídelně opět vařit dva obědy. Dva obědy se budou vařit od pondělí do čtvrtku. V pátek bude vždy z provozních důvodů pouze jedno jídlo. Možnost volby budou mít žáci až od 4. ročníku.


Začátek školního roku pro prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku z důvodu předpovědi nepříznivého počasí proběhne v 8:30 hodin v tělocvičně školy.

Do tělocvičny bude otevřen vstup od školního hřiště od 8:15 hodin. Prosíme rodiče, aby měli po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Děti mohou být bez roušek.

Testování žáků 1. ročníku proběhne až ve čtvrtek 2. září v první vyučovací hodině.

Konec vyučování bude 1. 9. asi v 9:40 hod. Oběd ve školní jídelně tento první školní den prvňáčci ještě nebudou mít.

UPOZORNĚNÍ

 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nemohou v budově cvičit a zpívat.
 • Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka. 
 • Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena.


Organizace začátku školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku

Slavnostní zahájení školního roku z důvodu předpovědi nepříznivého počasí proběhne pro žáky 2. – 9. ročníku v 8 hodin v kmenových třídách.

Žáci budou procházet přes šatnu, kde se přezují do přezůvek.

Při vstupu do budovy školy jsou žáci povinni si nasadit roušku, kterou musí mít ve společných prostorách školy. Po usazení do lavice si mohou roušku sundat.

V 8:15 proběhne testování.

Testovat se nebudou muset žáci, kteří 1. 9. přinesou do školy potvrzení, že:

 • jsou po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) – předloží certifikát
 • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – předloží  lékařské potvrzení

UPOZORNĚNÍ

 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nemohou v budově cvičit a zpívat.
 • Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka. 
 • Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena.

Konec vyučování bude v 9:30. Oběd bude formou bagety, kterou dostanou žáci před odchodem od třídních učitelů.


Sbírka – poděkování

Vážení zaměstnanci ZŠ Npor. Loma, vážení rodiče, milé děti,

skončil zajímavý, těžký, zvláštní školní rok 2020-2021. Všichni si zasloužíme poděkování za to, jak jsme tento rok zvládli. Ukázalo se, že si dokážeme poradit, že dokážeme překonávat překážky. Co jsme ale dokázali nyní, na konci školního roku – to je neuvěřitelné. Celý národ ukazuje, jak jsme empatičtí, jak nám není lhostejné neštěstí druhých. Řeč je o sbírce, na kterou jsme my všichni v naší škole zareagovali neskutečným způsobem – vybralo se 98 644 korun. Zasloužíme si pochvalu.

Peníze poputují na konkrétní účely. Jakmile částku pošleme, budete informováni.

Ještě jednou – obrovské díky.


Rozloučení se školním rokem

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Vaši několikaměsíční pomoc při distančním vzdělávání Vašich dětí. Víme, že to byla pro Vás velká komplikace, a moc si Vaší pomoci vážíme.

Přejeme Vám krásné a slunečné léto.


Úřední hodiny v době prázdnin

V těchto dnech si mohou žáci, kteří nebyli poslední den ve škole, vyzvednout v kanceláři školy vysvědčení.


Úterý 29. 6. – Sportovní den pro žáky 2.stupně

Milé děti, vážení rodiče a široká veřejnosti!

Vězte, že 29. 6. 2021 proběhne na ZŠ Npor. Loma Sportovní den. Tato akce se bude konat v tělocvičnách, školní jídelně a také ve venkovních prostorách.

Vše započne již v 7, 35 hodin na školním hřišti. Disciplíny jsou pestré – trojskok, oštěp, fotbal, florbal, běh, piškvorky…

Bude zapotřebí se pořádně vybavit – sportovní oděv a obuv, pokrývka hlavy, batoh, v něm svačina a pití. I když pití – 0, 5 l vody, obržíte. Ještě také dostanete ovoce. 

Je nutné, abyste se chovali velmi zodpovědně – dbali na bezpečné chování, neopouštěli areál školy, v případě jakéhokoli problému se obraceli na vyučující.

Na závěr celého dne proběhne již tradiční Běh pro vodu, kdy poběžíme pro Zdravé lahve pro naše budoucí prvňáčky.

Doufám, že si tento den užijeme a ve zdraví ukončíme.

Krásné prázdniny!