Informace ředitelky školy č. 22 – provoz školy od 17. 5. 2021V pondělí 17. května pokračuje rotační výuka pro žáky II. stupně.

Žáci I. stupně se už budou vzdělávat všichni prezenčně.

V pondělí 17. 5. v 1. vyučovací hodině bude probíhat testování žáků tříd s označením B pomocí PCR testů.

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B – prezenční výuka ve škole

6.A, 7.A, 8.A, 9.A – zůstávají na doma na distanční výuce – pokračují v online hodinách.

Výuka žáků 2.stupně bude probíhat podle níže uvedených rozvrhů, včetně odpoledního vyučování, aktivity v tělesné a hudební výchově budou v souladu s aktuálními pokyny MŠMT a budou důsledně dodržována všechna platná hygienická nařízení, např. pravidelná dezinfekce, větrání apod. Žáci musí mít ve všech vnitřních prostorách školy nasazenou chirurgickou roušku.


Informace ředitelky školy č.21 – nový způsob testování

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády o proplácení PCR testů dojde ke změně způsobu testování žáků příborských škol. Více informací naleznete

ZDE.


Informace ředitelky školy č. 20 – provoz školy od 10. 5. 2021

V pondělí 10. května začne rotační výuka i pro žáky II. stupně.

1.A, 2.A, 3A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A – prezenční výuka ve škole

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B – zůstávají na doma na distanční výuce – pokračují v online hodinách.

Výuka žáků 2.stupně bude probíhat podle níže uvedených rozvrhů, včetně odpoledního vyučování, aktivity v tělesné a hudební výchově budou v souladu s aktuálními pokyny MŠMT a budou důsledně dodržována všechna platná hygienická nařízení, např. pravidelná dezinfekce, větrání apod. Žáci musí mít ve všech vnitřních prostorách školy nasazenou chirurgickou roušku.

Testování

Žáci prvního stupně se budou testovat 1 x týdně, vždy v pondělí, žáci druhého stupně se budou testovat 2 x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy. Pokud žák nebude ve škole přítomen v den testování (např. nemoc, návštěva lékaře apod.), bude se testovat v den, kdy přijde do školy.

Podrobnější informace k nástupu a informace k obědům dostanete od třídních učitelů.


Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání ředitelka školy rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022. Anonymizované výsledky zápisu jsou k nahlédnutí v příloze.

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022 k nahlédnutí ZDE.

Mgr. Alena Urbanová, ředitelka školy


Informace ředitelky č.19 -provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR se žáci 1. stupně ZŠ začnou do škol vracet v rotační formě, a to od pondělí 12. dubna. Žáci se budou střídat v prezenční výuce po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni neinvazivními antigenními testy a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Přítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, netýká se vzdělávaných dětí, které navštěvují školu za účelem individuální konzultace.

Zde najdete vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování Vašich dětí ve školách:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Zde jsou informace o testování pro žáky:

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Jak bude testování probíhat se můžete podívat  na stránkách, kde je umístěno instruktážní video. Odkaz naleznete zde:

Instruktážní video MŠMT k testování žáků.

Naše škola bude mít testy Singclean.

Rotační výuka tříd 1. stupně bude probíhat takto:

Týden od 12. do 16. 4.:

  • prezenční výuka ve škole: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A
  • distanční výuka doma: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B + žáci 2.stupně

Týden od 19. do 23. 4.:

  • prezenční výuka ve škole: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B
  • distanční výuka doma: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A + žáci 2.stupně

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření. Kromě realizace testování, které bude probíhat za stanovených podmínek a za asistence pověřených osob, nadále platí dodržování rozestupů, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy. V budově školy musí mít žáci chirurgickou roušku a zaměstnanci školy respirátor. Organizace provozu školy bude zajištěna tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd a současně byla zachována homogenita tříd.

Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci ve dnech, kdy je pro jejich dítě nařízena distanční výuka, nevztahuje se tedy na dny, kdy je žákům umožněna výuka ve škole. Další informace týkající se ošetřovného najdete na:

https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Bližší informace k provozu ŠJ a ŠD dostanou rodiče od svých třídních učitelů.


Informace k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku naší ZŠ proběhne ve dnech 1. – 13. 4. 2021. Přihlášení k zápisu bude probíhat přes elektronický rezervační systém ZápisyOnline, který bude spuštěn 1. 4. 2021.

Podrobné informace jak postupovat při zápisu dítěte naleznete ZDE.

Do rezervačního systému se přihlásíte kliknutím na tento odkaz.


Akce „Daruj knihu“

Vážení rodiče, milé děti

skončilo první pololetí a zároveň jsme se rozloučili s rokem 2020. Nebyl to šťastný rok, přinesl spoustu starostí, rozčarování, emocí. Děti byly více doma než ve škole. Ale zvládli jsme to, a budeme to zvládat dále, protože chceme. Chceme jít dál, být lepší, překonávat nesnáze. Věříme, že jdeme správným směrem, protože víme, že platí citát  Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Přejme si, aby se tak zvláštní rok již neopakoval a aby se vrátil co nejdříve ten starý známý režim a řád. 

Citát o překážkách patří známému britskému sci-fi spisovateli jménem Arthur C. Clarke. A o spisovatelích a knihách tu teď bude řeč. V rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu jsme se rozhodli podniknout kroky ke zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků. Co to vlastně ta čtenářská gramotnost je? Jedna věc je knihy číst a ta druhá mít schopnost porozumět textu a kriticky jej posoudit. Kriticky zde ovšem neznamená negativně. Naopak znamená, jak danou věc vidí, cítí, vnímá či posléze vyjádří ten který jednotlivec. Zjednodušeně – kriticky myslet rovná se umění vybírat si z informací pro sebe správně. Obzvláště v dnešní době schopnost velmi důležitá.  A co tedy chceme udělat?

Chtěli bychom vytvořit místa pro čtení na celé škole, knihovničky ve třídách, na chodbách. Nejen knížky, klidně i třeba časopisy. Vždyť v časopisech jsou třeba komiksy, hádanky, úkoly a další zajímavé věci. Chceme vytvářet ve škole co nejvíce příležitostí pro to, aby děti četly. Proč si třeba někdy nečíst i místo tělocviku – o životech slavných sportovců. Nebo v přírodopise – o zajímavých živočiších…. Možností je spousta, ale abychom mohli takto pracovat, potřebujeme dobré knihy. Hodně dobrých knih.

Na tomto místě vás nyní chceme oslovit, zda byste se přidali k našemu záměru – Jak zlepšit čtenářskou gramotnost našich žáků – vašich dětí. A jak? No tím, že darujete knihu, která je dle vás vhodná, zajímavá, stojí za přečtení. Buďto se líbila vašemu dítěti, nebo jste o ní slyšeli v televizi, či jste o ní četli. Někteří z vás si chtějí knihy ponechat, jiní je klidně pošlete dál. Jsme světovou školou, chceme žít udržitelně, ekologicky. Budeme rádi za to, pokud nám knížku věnujete, aby sloužila, aby těšila, aby žila. A když do ní ještě k tomu vložíte lísteček s textem, proč by bylo dobré ji číst, bude to nádhera! Pokud si nejste jisti tím, že váš výběr bude vhodný, nebo byste chtěli nějakou knihu koupit, obraťte se na třídní učitelku a ona vám s výběrem pomůže.

A co je na čtení dobrého? Krásnou odpověď jste třeba mohli najít v lidových novinách, autorkou je spisovatelka, scénáristka komiksových příběhů, publicistka a lektorka Klára Smolíková.

„Mrzí mě, když mi dítě ve třetí třídě na otázku, proč čteme, řekne: abychom měli lepší slovní zásobu. To nemůže být z jeho hlavy – a slovní zásobu rozšiřujeme i dalšími způsoby, není to výhradní specifikum knížky. Její kouzlo je v tom, že vám vstoupí hlavy a že jejím prostřednictvím čtenář zase vstoupí do postav, ocitne se v jejich jazykovém světě, osvojí si slova, kterými pojmenuje něco intimního, pocítí, co se jim honí hlavou, jak se rozhodují, jaké mají názory.

Ve filmu vidíte, jak se člověk tváří, prožíváte to s ním, ale nejste v jeho hlavě, neobuli jste si jeho boty. Tím pádem nemůže dojít k zásadní hodnotové, názorové, emocionální změně, nemá to stejně zásadní formativní vliv jako knížka. Čtením se stáváme někým jiným.“

Podpořte náš projekt – Daruj knihu! Pomozme dětem, aby se stali někým jiným, novým. Pokud se připojíte, pošlete knihu po vašem dítěti. DĚKUJEME!

A tady malá inspirace. Výběr těchto knih doporučuje literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. Text byl uveřejněn v Rodině a škole – leden 2021.

Novinka z produkce Baobabu Slunečnice aneb Rukověť malého zahradníka. Jak a co si vypěstovat doma za oknem: třeba fazoli, řeřichu a hlavně slunečnici. Pokud máte rádi hádanky, tak zkuste zalistovat Cestou do divočiny, vydal Host. Podtitul zní Za zvířaty národních parků. Osmé pokračování řady Jezevec Chrujda je z autorské dílny Petra Stančíka a Lucie Dvořákové. Reprezentant čeledi lasicovití svedl posledně vítězný boj s koronavirem a tentokrát krotí kůrovce. V pražské Pasece vydali komiks autorské dvojice Tereza Drahoňovská a Štěpánka Jislová. Téma prozrazuje název: Bez vlasů. Problém je nemoc, nemoc se jmenuje alopecie. A ještě jeden tip – náročnější kousek: komiksové převyprávění Camusova Cizince. Vybrali jste si? To je dobře.

„Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat neumí. Také probouzí představivost. Když se podíváte na fotku Benátek, moc o ní nepřemýšlíte. Ale když o tom čtete, musíte zapojit i představivost. Čtení je něco, co z nás dělá lidi.“  Václav Smil, kanadský geograf 1943

Mgr. Vladislava Strnadová


Informace ředitelky č.18 – provoz školy od 27. února do 21. března 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám předala následující informace:

Informace k provozu školy a školní družiny:

Rozhodnutím vlády dochází od 1. 3. 2021 k dočasnému uzavření všech škol a školských zařízení. Uzavření se týká i školní družiny. Možnost individuálních konzultačních hodin pro žáky zůstává v platnosti i nadále.

Po tuto dobu přechází na distanční způsob vzdělávání také žáci 1. a 2. ročníku. Veškeré informace k výuce obdrží rodiče přes Bakaláře od třídních učitelek.

Rodiče těchto dětí mají samozřejmě nárok na ošetřovné stejně jako ostatní rodiče všech žáků mladších 10 let.

Informace k ošetřovnému naleznete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Upozorňuji rodiče, kteří čerpají ošetřovné, že v době jarních prázdnin (od 8. 3. do 12. 3. 2021) nárok na čerpání ošetřovného nemají.

Stravování ve školní jídelně:

Dnes (v neděli 28. 2. 2021) provede vedoucí ŠJ odhlášku obědů pro všechny žáky 1. a 2. ročníku. Pokud budete mít zájem o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně, musíte dítěti obědy přihlásit. Přihlášení proveďte, prosím, mailem na adrese jidelna@zs-lomapribor.cz nebo telefonicky na čísle 556 723 057 v pondělí 1. 3. 2021 od 6:00 do 8:00 hod.

Obědy se budou všem žákům vydávat pouze do jídlonosičů přes výdejové okénko u kanceláře vedoucí ŠJ v čase od 11:00 do 13:30 hod.