Informace ředitelky č.6

Vážení rodiče, milí žáci,

i když nám ministři 13. října 2020 slibovali, že školy budou zavřené jen do konce října a že v listopadu budou žáci zpět ve škole, máme obavy, že tomu tak nebude. A proto musíme být připraveni na to, že i v listopadu může pokračovat distanční vzdělávání.

V tom případě od 2. listopadu dojde ke změně způsobu naší distanční výuky. Připravili jsme pro Vás rozvrhy on-line hodin a umístili jsme je na webové stránky. Chtěli jsme, aby sourozenci neměli on-line hodiny ve stejném čase, ale nebylo možné takový rozvrh sestavit, je nám to líto – ve škole jsou sourozenci napříč všemi ročníky.

Dojde také ke změně způsobu komunikace s vyučujícími – už to nebude přes webové stránky, ale vše bude probíhat přes Bakaláře a Teamsy v Office 365. Podrobné informace předají třídní učitelé rodičům mailem.

Vše se bude řídit následujícími pravidly pro distanční výuku.