↑ Zpet na Výchovný poradce

Výukové problémy

Výukové problémy, se kterými se nejčastěji setkáváme:

DYSFUNKCE – porucha funkční činnosti (např.d. mozková) – dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci …)

DYSGLOSIE – souhrnný název pro poruchy výslovnosti

DYSGRAFIE – specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní

DYSGRAMATISMUS – vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní (často ve spojení s dysfrázií)

DYSKALKULIE – specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací

DYSLÁLIE – patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)

DYSLEXIE – specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody – porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost

DYSORTOGRAFIE – specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka