↑ Zpet na Metodik prevence

Projekt E-bezpečí pro rodiče a děti

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

E-mail: info@e-bezpeci.cz

Web: www.e.-bezpeci.cz

www.prvok.upol.cz

 

VŠECHNA VIRTUÁLNÍ PŘÁTELSTVÍ NEKONČÍ HAPPY ENDEM!!!

 

NEBEZPEČNÉ JEVY SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM INTERNETU A MOBILNÍCH TELEFONŮ:

  • KYBERŠIKANA
  • KYBERSTALKING
  • KYBERGROOMING
  • HOAX
  • SMS SPOOFING
  • PHISHING

Informace o pojmech získáte na tomto WEBU: www.e-bezpeci.cz

 

DŮLEŽITÁ ČÍSLA A WWW STRÁNKY:

 

POMOC ONLINE:

Telefon:     800 155 555

pomoc@linkabezpeci.cz

www.internethelpline.cz

E-BEZPEČÍ:

www.e-bezpeci.cz

www.napisnam.cz

info@e-bezpeci.cz

 

ÚŘAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Telefon: 234 665 212

www.uoou.cz

posta@uoou.cz