«

»

Stravování žáků ve školní jídelně bude možné až od pondělí 25. 5.

Jak zajistit dítěti od 25. 5. 2020 stravování ve školní jídelně?

• Oběd si mohou zakoupit jen ti žáci, kteří budou přítomni na vyučování ve škole.

• Obědy pro žáky budou za dotovanou cenu 26,- Kč, 28,- Kč a 30,- Kč (podle věku dítěte).
• Obědy se nebudou žákům vydávat do jídlonosičů.
Na květen musí všichni zaplatit obědy v hotovosti. Zálohy na stravné na květen z bankovních účtů nebyly nikomu odvedeny.
Obědy na květen lze zaplatit v kanceláři školní jídelny od 14. 5. do 21. 5. v době od 5:30 do 11:00 hod.
Na červen lze nahlásit do 20. 5. žádost o provedení inkasa z bankovního účtu vedoucí školní jídelny (žáci, kteří platí bezhotovostně) nebo uhradit obědy v hotovosti od 21. 5. do 28. 5. v kanceláři školní jídelny opět od 5:30 do 11:00 hod.
Žáci, kteří nebudou mít obědy na květen či červen uhrazeny včas, obědy nedostanou!

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
Vydávání obědů bude probíhat při zajištění níže uvedených pravidel:
• pokrmy vydává personál
• strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory
• v jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků
• při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě
• dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami
• rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
• před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
• jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
připravovat se bude jen jedno jídlo