Monthly Archive: Říjen 2016

Environmentální výchova v praxi aneb sbíráme, třídíme, šetříme

Ani v letošním školním roce nezapomínáme na naší škole na environmentální výchovu. Téma ochrany životního prostředí se promítá do vyučovacích hodin, a to v různých podobách. Na vytváření pozitivního vztahu k přírodě pracujeme i o přestávkách a vlastně i v rámci dobrovolných domácích úkolů. Jak? V měsíci říjnu jsme kluky a děvčata (hlavně ty mladší) zapojili do sběru kaštanů a …

Pokračovat ve čtení »

Sběr starého papíru pro hulmana

Opět se přiblížil termín, kdy se téměř všichni žáci naší školy zapojí do sběru starého papíru, jehož výtěžek poslouží jako sponzorský dar pro naše zvířátko v ZOO Ostrava – pro hulmana posvátného. Sbírat budeme denně od pondělí 7. 11. do  pátku 11. 11. vždy od 7.15 do 7.40; tak, jak jste zvyklí (u zadního vchodu do …

Pokračovat ve čtení »

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Žáci druhých tříd se zúčastnili v městské knihovně besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Autorka knížek pro děti představila žákům svou tvorbu. Dokázala děti velmi zaujmout nejen čtenými ukázkami, ale i jazykovými hádankami a přesmyčkami. Na památku dětem rozdala záložku do knihy s rébusem a sladkou odměnu.                                                 Mgr. Gabriela Grodzová, Mgr. Irena Bukovjanová

Legiovlak Hranice

První exkurze se pro vybrané žáky 9. ročníku naší školy týkala historie. V dějepise se probírá 20. století, a tak není nic lepšího, než spojit, pokud je možnost, teoretickou výuku s názornou ukázkou či prohlídkou. To jsme také udělali. V úterý 4. 10. 2016 jsme se nechali autobusem zavézt do Hranic na Moravě, kde byl přistaven vlak. …

Pokračovat ve čtení »

Třídní schůzky

V úterý 18. 10. 2016 se konají třídní schůzky. Probíhat budou následovně: od 16:30 hod – školní jídelna – společná schůzka rodičů a žáků 9. ročníku (schůzky se také zúčastní třídní učitelé 9. ročníku, výchovný poradce a zástupci středních škol a učilišť), po společných schůzkách ve školní jídelně budou schůzky pokračovat ve třídách od 16:30 hod …

Pokračovat ve čtení »

Sběr kaštanů

I v letošním školním roce sbíráme kaštany a žaludy. Sběr bude probíhat před vyučováním u vchodu na hřiště (stejně jako sběr papíru) v těchto termínech: úterý 11. 10. čtvrtek 13. 10. úterý 18. 10. čtvrtek 20. 10.

Exkurze – Obecná škola v Kozlovicích

Dne 27. 9. se vydali žáci 6. ročníku na exkurzi do Kozlovic. Jejich cílem byla zdejší Obecná škola, vybudovaná v domě, který kdysi býval fojtstvím. Hlavní část expozice tvoří vesnická jednotřídka, která vypadá jako z doby Rakouska-Uherska. Dobové lavice se sklápěcími sedáky jsou doplněny vším, co ke škole patří. Žáci vyzkoušeli psaní písmen na břidlicovou tabulku, kdy …

Pokračovat ve čtení »