Informace ředitelky č.3 – Provoz školní jídelny od 14. 10. 2020

Školní jídelna bude v provozu pro žáky školy do 23. 10. 2020.

Provoz školní jídelny není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení.

Žáci, kteří se od 14. 10. do 23. 10. povinně vzdělávají distančním způsobem, mají po celou dobu distančního vzdělávání nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Abychom mohli zachovat provoz školní jídelny, musíme dodržet všechna pravidla nastavená pro stravování v tomto období.

Vytvořili jsme proto časový harmonogram stravování žáků.

Žádáme všechny žáky, aby dodržovali uvedené časy, které jsou určené pro jejich ročník.

Dohled ve školní jídelně zajistí pedagogové školy.

Časový úsek Ročník
11:00 – 11:30 1. – 3. ročník
11:30 – 12:00 4. – 5. ročník
12:00 – 12:30 6. – 7. ročník
12:30 – 13:00 8. – 9. ročník

V případě, že nebudete mít zájem obědy odebírat, musíte si je sami odhlásit. Můžete si je odhlásit přes webové stránky – možnost odhlášení tímto způsobem je nastavena do 20:00 hod dnešního dne (13. 10. 2020).

Další způsob odhlášky je možný pře mail jidelna@zs-lomapribor.cz , případně ještě ve středu 14. 10. 2020 ráno (do 7:00 hod) na telefonním čísle 556 723 057.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. nemají žáci distanční výuku, tudíž nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.


Volby do školské rady

Volby tří kandidátů z řad zákonných zástupců budou probíhat elektronicky ve dnech 21. – 22. 10 2020.

Podrobné informace a seznam kandidátů naleznete zde.


Školní jídelna – stravování žáků po dobu distanční výuky

V době, kdy budou žáci vzděláváni distančně (doma), mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Žáci, kteří budou chtít této možnosti stravování využít, mohou přijít do školní jídelny pouze v určeném časovém úseku – od 11:00 do 11:30 hodin. V jiném čase nebude žákům oběd vydán.

Obědy nebudou vydávány do jídlonosičů.


Provoz školní družiny v týdnu od 26. do 30. 10. 2020

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude školní družina uzavřena. MŠMT rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné dny. Středa 28. 10. je státní svátek a pak následují 2 dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. 10. 2020.


Uzavření tělocvičen ZŠ Npor. Loma

Od pátku 9. 10. 2020 až do odvolání se na základě krizových opatření vlády uzavírají prostory tělocvičen ZŠ Npor. Loma – zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – je možné je používat pouze na tělocvik pro 1. stupeň základní školy


Informace ředitelky č.2 – Mimořádná opatření s účinností od 12. 10. 2020

Přehled nových opatření s platností od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020
1. stupeň – platí stávající opatření. Výuka dále trvá prezenční formou, jediným omezením je hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova bez omezení. Plavecký výcvik bude zrušen.
2. stupeň – střídavá prezenční a distanční výuka po týdnu.

Informace k průběhu distanční výuky obdrží žáci i rodiče nejpozději do pondělí 12. 10. 2020 přes informační systém Bakaláři.

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020

  • prezenční výuku (ve škole) začnou třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A
  • distančně (doma) se budou učit třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B
  • odpolední vyučování bude po dobu mimořádných opatření zrušeno

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

  • prezenční výuku (ve škole) budou mít třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B
  • distančně (doma) se budou učit třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A
  • odpolední vyučování bude po dobu mimořádných opatření zrušeno

Týden od 26. 10. do 30. 10. 2020

26. a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října 2020.

Podrobnější informace naleznete na stránkách MŠMT – https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1


Informace ředitelky č.1 – Mimořádná opatření s účinností od 5. října 2020

Mimořádná opatření č. 26/2020 při epidemii s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 na území celého Moravskoslezského kraje

1. stupeň – v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

2. stupeň – v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje bez zpěvu. Zakazují se také sportovní činnosti. Náplní činnosti tělesné výchovy budou vycházky do okolí školy, pokud budou vhodné klimatické a rozptylové podmínky. Při těchto vycházkách nemusí mít žáci ani pedagogové zakryty nos a ústa rouškou.

Při procházce nesmí být zařazovány aktivity se zvýšenou fyzickou zátěží, aby nedocházelo k zadýchávání žáků. Pokud klimatické nebo rozptylové podmínky neumožní realizaci procházky, budou pedagogové probírat s žáky pravidla sportů, historii sportů, fairplay apod.

Školní stravování – maximální počet osob u jednoho stolu je 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení.

Situace je pro nás složitá, ale opatření je nutno respektovat. Držme si palce, abychom vše zvládli bez  zdravotních komplikací.

Mgr. Alena Urbanová

ředitelka školy


Exkurze do Jeseníků

Dne 11. 9. 2020 se žáci 9. A a 9. B zúčastnili exkurze do Jeseníků. Tato akce měla proběhnout v rámci Dne Země už v minulém školním roce, ale v důsledku nastalé situace se uskutečnila až nyní.

Žáci se těšili, čekala je daleká cesta a nabitý program. Proto byl odjezd stanoven na časnou šestou hodinu ranní. Před 9. hodinou už stála první skupina nedočkavých návštěvníků před renesančním zámkem ve Velkých Losinách. Paní průvodkyně účastníky seznámila s historií zámku, osudy jeho majitelů a také s neblaze proslulými čarodějnickými procesy, které se v této oblasti konaly.

Poté následoval pěší přesun do Ruční papírny ve Velkých Losinách. Tam se deváťáci dozvěděli, které materiály sloužily v minulosti k výrobě papíru. Jistě nikdo z nich netušil, že zdejší papírna pochází z konce 16. století.

Autobusem se pokračovalo do Rudy u Rýmařova. V prosluněném pátečním odpoledni všichni prošli od kostela Panny Marie Sněžné barokní křížovou cestu se čtrnácti zastaveními s reliéfy pašijových scén. Z Křížového vrchu se naskytl nádherný výhled do okolí. A ten „božský klid“!

Poslední zastávkou byla nedaleká Pradědova galerie. V ohromném venkovním a také vnitřním prostoru chlapci a děvčata obdivovali vyřezané plastiky zvířat, betlém v životní velikosti. Málokdo si nechal ujít dominantu galerie – sochu vládce jesenických hor, děda Praděda, která se tyčí do výše přes 10 metrů.

V průběhu exkurze žáci vyplňovali připravené pracovní listy, odpovídali na otázky k jednotlivým místům, pozorovali flóru a faunu a celý den pozitivně zhodnotili pomocí desetiřádkové pyramidy.

Tato akce byla financována z Operativního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů.

Mgr. Ivana Bortlová