Informace ředitelky č.3 k provozu školy

Ve středu 22. 12. 2021 bude zkrácené vyučování:

1. – 3. ročník – konec vyučování v 10:30 hodin (družina je v provozu)

4. – 5. ročník  – konec vyučování v 11:10 hodin

6. – 8. ročník – konec vyučování v 11:40 hodin

9. ročník – konec vyučování v 12:10 hodin

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách (které bude v naší škole i nadále probíhat vždy v pondělí) se s účinností od 3. 1. 2022 mění následující:

Pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19:

  • pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,
  • cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci nebo zletilými žáky,
  • KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test (zákonný zástupce nebude požadovat žádanku po dětském lékaři tak, jako to bylo dosud)

Pravidla pro trasování kontaktů ve školách:

  • zákonný zástupce povinně nahlásí  pozitivní  výsledek PCR testu škole
  • škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application.

Výuka v novém roce začíná v pondělí 3. 1. 2022.

I nadále platí, že žáci vstupují do budovy školy v rouškách a mají roušky na obličeji až do doby výsledku antigenního testu (ten podstoupí na začátku 1. vyučovací hodiny).

Ve výuce, kdy žáci sedí v lavicích, roušky nemají.

Ovšem povinnost nosit roušku ve společných prostorách platí stále.