Vyhlášení ředitelského volna na úterý 30. 11. 2021

Na základě informace od SMVAK o plánované odstávce vody, která bude v úterý 30. 11. 2021 v době od 8 do 14 hodin, uděluji v úterý 30. 11. 2021 ředitelské volno. Tento den nebude v provozu škola, školní družina ani školní jídelna.

V situaci, kdy se klade zvýšený důraz na dodržování hygienických pravidel a protiepidemických opatření, nejsme schopni při odstávce vody tato nařízení dodržet.

Alena Urbanová, ředitelka školy