Informace ředitelky č.2 – k provozu ŠD v době podzimních prázdnin

Ve dnech 27. – 29. 10. bude školní družina uzavřena.