Začátek školního roku pro prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku z důvodu předpovědi nepříznivého počasí proběhne v 8:30 hodin v tělocvičně školy.

Do tělocvičny bude otevřen vstup od školního hřiště od 8:15 hodin. Prosíme rodiče, aby měli po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Děti mohou být bez roušek.

Testování žáků 1. ročníku proběhne až ve čtvrtek 2. září v první vyučovací hodině.

Konec vyučování bude 1. 9. asi v 9:40 hod. Oběd ve školní jídelně tento první školní den prvňáčci ještě nebudou mít.

UPOZORNĚNÍ

  • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
  • Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nemohou v budově cvičit a zpívat.
  • Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka. 
  • Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena.