Organizace začátku školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku

Slavnostní zahájení školního roku z důvodu předpovědi nepříznivého počasí proběhne pro žáky 2. – 9. ročníku v 8 hodin v kmenových třídách.

Žáci budou procházet přes šatnu, kde se přezují do přezůvek.

Při vstupu do budovy školy jsou žáci povinni si nasadit roušku, kterou musí mít ve společných prostorách školy. Po usazení do lavice si mohou roušku sundat.

V 8:15 proběhne testování.

Testovat se nebudou muset žáci, kteří 1. 9. přinesou do školy potvrzení, že:

  • jsou po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) – předloží certifikát
  • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – předloží  lékařské potvrzení

UPOZORNĚNÍ

  • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
  • Žáci, kteří se nepodrobní screeningovému testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nemohou v budově cvičit a zpívat.
  • Žákům, kteří odmítnou jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, nebude umožněna osobní přítomnost ve škole a nebude jim poskytována distanční výuka. 
  • Nepřítomnost ve škole bude brána jako běžná absence, která musí být omluvena.

Konec vyučování bude v 9:30. Oběd bude formou bagety, kterou dostanou žáci před odchodem od třídních učitelů.