Úterý 29. 6. – Sportovní den pro žáky 2.stupně

Milé děti, vážení rodiče a široká veřejnosti!

Vězte, že 29. 6. 2021 proběhne na ZŠ Npor. Loma Sportovní den. Tato akce se bude konat v tělocvičnách, školní jídelně a také ve venkovních prostorách.

Vše započne již v 7, 35 hodin na školním hřišti. Disciplíny jsou pestré – trojskok, oštěp, fotbal, florbal, běh, piškvorky…

Bude zapotřebí se pořádně vybavit – sportovní oděv a obuv, pokrývka hlavy, batoh, v něm svačina a pití. I když pití – 0, 5 l vody, obržíte. Ještě také dostanete ovoce. 

Je nutné, abyste se chovali velmi zodpovědně – dbali na bezpečné chování, neopouštěli areál školy, v případě jakéhokoli problému se obraceli na vyučující.

Na závěr celého dne proběhne již tradiční Běh pro vodu, kdy poběžíme pro Zdravé lahve pro naše budoucí prvňáčky.

Doufám, že si tento den užijeme a ve zdraví ukončíme.

Krásné prázdniny!