Paměť národa – 7.B

Ani zavřené školy a pandemie nás neodradily od zapojení do projektu Paměť národa. Během měsíce dubna a května se naše třída 7. B. ze Základní školy Npor. Loma zúčastnila několika obohacujících online workshopů. První workshop byl na téma – Lidská práva, v těch následujících jsme se učili a zkoušeli si, jak vést rozhovor s pamětníkem. V té době jsme však ještě netušili, jaký zážitek nám přinese vyslechnout si a zaznamenat neobyčejné příběhy obyčejných lidí. Aby se naše setkání mohla uskutečnit, navštívila vždy naše třídní učitelka Mgr. Petra Urbanová pamětníky v jejich domácnostech, kdy s sebou přibalila potřebnou techniku. Jelikož se kamera a mikrofon staly za poslední dobu součástí našeho běžného života, proběhla online schůzka bez sebemenších problémů. 23. dubna se první skupinka spojila s panem Radomírem Buršou z Hostašovic. Během hodinového rozhovoru jsme si vyslechli příběh odvážného člověka, který v listopadu 1989 pomáhal v Kopřivnici organizovat protikomunistické demonstrace a patřil k zakládajícím členům tamního Občanského fóra.

Druhá skupinka se dne 7. května spojila s paní Františkou Vitulovou z Horních Domaslavic. V osmdesáti čtyřech letech se tato elegantní dáma vrátila ve vzpomínkách zpět do svých osmi let, kdy roku 1945 končila 2. světová válka a ona byla při pasení hus zasažena zbloudilou kulkou.  S otevřenými ústy jsme hltali každé slovo paní Františky, která nám svým vyprávěním přiblížila válečná léta a pozdější život pod komunistickou diktaturou. Rozhovory s těmito pamětníky nám přinesly nejen dějepisné poznatky, ale také autentický zážitek, kdy jsme si vyslechli, jak vypadal běžný život v dobách, které se nám rok, co rok neustále vzdalují, a které si jen stěží dokážeme představit.