Informace ředitelky školy č. 22 – provoz školy od 17. 5. 2021V pondělí 17. května pokračuje rotační výuka pro žáky II. stupně.

Žáci I. stupně se už budou vzdělávat všichni prezenčně.

V pondělí 17. 5. v 1. vyučovací hodině bude probíhat testování žáků tříd s označením B pomocí PCR testů.

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B – prezenční výuka ve škole

6.A, 7.A, 8.A, 9.A – zůstávají na doma na distanční výuce – pokračují v online hodinách.

Výuka žáků 2.stupně bude probíhat podle níže uvedených rozvrhů, včetně odpoledního vyučování, aktivity v tělesné a hudební výchově budou v souladu s aktuálními pokyny MŠMT a budou důsledně dodržována všechna platná hygienická nařízení, např. pravidelná dezinfekce, větrání apod. Žáci musí mít ve všech vnitřních prostorách školy nasazenou chirurgickou roušku.