Informace ředitelky školy č. 20 – provoz školy od 10. 5. 2021

V pondělí 10. května začne rotační výuka i pro žáky II. stupně.

1.A, 2.A, 3A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A – prezenční výuka ve škole

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B – zůstávají na doma na distanční výuce – pokračují v online hodinách.

Výuka žáků 2.stupně bude probíhat podle níže uvedených rozvrhů, včetně odpoledního vyučování, aktivity v tělesné a hudební výchově budou v souladu s aktuálními pokyny MŠMT a budou důsledně dodržována všechna platná hygienická nařízení, např. pravidelná dezinfekce, větrání apod. Žáci musí mít ve všech vnitřních prostorách školy nasazenou chirurgickou roušku.

Testování

Žáci prvního stupně se budou testovat 1 x týdně, vždy v pondělí, žáci druhého stupně se budou testovat 2 x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy. Pokud žák nebude ve škole přítomen v den testování (např. nemoc, návštěva lékaře apod.), bude se testovat v den, kdy přijde do školy.

Podrobnější informace k nástupu a informace k obědům dostanete od třídních učitelů.