Informace ředitelky č.19 -provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR se žáci 1. stupně ZŠ začnou do škol vracet v rotační formě, a to od pondělí 12. dubna. Žáci se budou střídat v prezenční výuce po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni neinvazivními antigenními testy a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Přítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, netýká se vzdělávaných dětí, které navštěvují školu za účelem individuální konzultace.

Zde najdete vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování Vašich dětí ve školách:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Zde jsou informace o testování pro žáky:

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Jak bude testování probíhat se můžete podívat  na stránkách, kde je umístěno instruktážní video. Odkaz naleznete zde:

Instruktážní video MŠMT k testování žáků.

Naše škola bude mít testy Singclean.

Rotační výuka tříd 1. stupně bude probíhat takto:

Týden od 12. do 16. 4.:

  • prezenční výuka ve škole: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A
  • distanční výuka doma: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B + žáci 2.stupně

Týden od 19. do 23. 4.:

  • prezenční výuka ve škole: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B
  • distanční výuka doma: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A + žáci 2.stupně

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření. Kromě realizace testování, které bude probíhat za stanovených podmínek a za asistence pověřených osob, nadále platí dodržování rozestupů, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy. V budově školy musí mít žáci chirurgickou roušku a zaměstnanci školy respirátor. Organizace provozu školy bude zajištěna tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd a současně byla zachována homogenita tříd.

Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci ve dnech, kdy je pro jejich dítě nařízena distanční výuka, nevztahuje se tedy na dny, kdy je žákům umožněna výuka ve škole. Další informace týkající se ošetřovného najdete na:

https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Bližší informace k provozu ŠJ a ŠD dostanou rodiče od svých třídních učitelů.