Poděkování

Vážení rodiče,

blíží se konec roku 2020. Roku, který nám zůstane v paměti kvůli několikaměsíčnímu uzavření škol.

Velmi si vážíme Vaší spolupráce a děkujeme Vám jménem celého učitelského sboru za pomoc při distanční výuce Vašich dětí. Víme, že to pro Vás nebylo vždy jednoduché.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a klidný a pohodový rok 2021.

Alena Urbanová a Gabriela Grodzová