Informace ředitelky č.12

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT stanovuje dny 21. a 22. prosince 2020 pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako volné dny, na které budou od 23. prosince 2020 navazovat vánoční prázdniny.

Žákům se v tyto dny neposkytuje školní stravování. Školní jídelna i školní družina je pro žáky v těchto dnech uzavřena. Rodiče mohou po tyto dva dny čerpat ošetřovné.

Provoz školy, školní jídelny i školní družiny bude opět zahájen 4. ledna 2021 a bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.

Organizace výuky tříd v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021:

– prezenční výuka tříd – všechny třídy na 1. stupni a na 2.stupni třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 9. B

– rozvrhy 6. – 8. ročníku ZDE

– distanční výuka tříd – 6. B, 7. B, 8. B – žáci budou mít on line výuku předmětů ČJ, M, AJ (on line hodiny jsou pro žáky povinné)