Informace ředitelky č.4 – Distanční vzdělávání

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 se od 14. října do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole.

Proto přecházíme na distanční formu výuky. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.

Školní družina bude uzavřena.

Žádáme všechny žáky i zákonné zástupce, aby sledovali webové stránky školy, stránky tříd a předmětů a aplikaci Bakaláři, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

Ošetřovné na děti do deseti let věku

Informace čerpáme pouze z médií – oficiálně škola neobdržela zatím žádné informace:

„V žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení. Na ošetřovné získají rovnou nárok i takzvaní „dohodáři“ a bude možné dávku pobírat i na děti, které se nemůžou účastnit výuky kvůli karanténě v rodině.

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let (u dětí s přiznaným stupněm závislosti věk nehraje roli), rodič dostane 60 procent denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě v karanténě, nebo bude uzavřená škola. Nově premiér Andrej Babiš v pondělí večer doplnil, že denní minimum ošetřovného bude 400 korun.“