Informace ředitelky č.3 – Provoz školní jídelny od 14. 10. 2020

Školní jídelna bude v provozu pro žáky školy do 23. 10. 2020.

Provoz školní jídelny není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení.

Žáci, kteří se od 14. 10. do 23. 10. povinně vzdělávají distančním způsobem, mají po celou dobu distančního vzdělávání nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Abychom mohli zachovat provoz školní jídelny, musíme dodržet všechna pravidla nastavená pro stravování v tomto období.

Vytvořili jsme proto časový harmonogram stravování žáků.

Žádáme všechny žáky, aby dodržovali uvedené časy, které jsou určené pro jejich ročník.

Dohled ve školní jídelně zajistí pedagogové školy.

Časový úsek Ročník
11:00 – 11:30 1. – 3. ročník
11:30 – 12:00 4. – 5. ročník
12:00 – 12:30 6. – 7. ročník
12:30 – 13:00 8. – 9. ročník

V případě, že nebudete mít zájem obědy odebírat, musíte si je sami odhlásit. Můžete si je odhlásit přes webové stránky – možnost odhlášení tímto způsobem je nastavena do 20:00 hod dnešního dne (13. 10. 2020).

Další způsob odhlášky je možný pře mail jidelna@zs-lomapribor.cz , případně ještě ve středu 14. 10. 2020 ráno (do 7:00 hod) na telefonním čísle 556 723 057.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. nemají žáci distanční výuku, tudíž nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.