Školní jídelna – stravování žáků po dobu distanční výuky

V době, kdy budou žáci vzděláváni distančně (doma), mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Žáci, kteří budou chtít této možnosti stravování využít, mohou přijít do školní jídelny pouze v určeném časovém úseku – od 11:00 do 11:30 hodin. V jiném čase nebude žákům oběd vydán.

Obědy nebudou vydávány do jídlonosičů.