Informace k výuce po jarních prázdninách

V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků školy a jejich zákonných zástupců v době jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy doporučujeme,

aby všichni žáci, kteří navštívili o jarních prázdninách oblasti s výskytem nemoci, po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci žáky do školy neposílali.

Žádáme, aby tuto skutečnost oznámili vedení školy a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Neúčast ve vzdělávání bude žákům školou omluvena.

Doplňující informace

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem.

Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.

Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html