II.A

2020/2021

Práce pro děti na dobu od 2. 11. – 6. 11. 2020

Milí rodiče, v příštím týdnu se s dětmi 3x v týdnu uvidíme online. Vím, že je pro vás teď hodně informací, ale věřím, že vše zvládneme. Pokud budete něco potřebovat, napište mi v chatu Teams – 2.A Třídnická hodina. V pondělí se budu těšit a přeji všem jen pohodové dny. 🙂

ČESKÝ JAZYK

Téma:  Věty tázací

 • Větami tázacími se na něco ptáme. Píšeme za nimi otazník. (?)

Např.  

Jak se máš? – Hlas na konci věty klesá.

Půjdeš dnes ven? – Hlas na konci věty stoupá, protože odpovídáme ANO/NE.

 • Učebnice str. 23/ cv. 1, cv. 2, cv. 3, cv. 4  –  vše ústně

Téma:  Věty rozkazovací

 • Větami rozkazovacími něco rozkazujeme. Píšeme za nimi tečku nebo vykřičník. Hlas na konci věty klesá.
 • Při mírném důrazu píšeme za větami rozkazovacími tečku. (.) Např. Ukliďte si pouzdro do aktovky.
 • Při velkém důrazu píšeme za větami rozkazovacími vykřičník. (!) Např. Nesbírej jedovaté houby!
 • Učebnice str. 24/ cv. 1, cv. 2, cv. 3, cv. 4  – vše ústně

Téma:  Věty přací

 • Větami přacími se něco přejeme. Píšeme za nimi tečku. (?) nebo vykřičník. (!) Hlas na konci věty klesá. 
 • Věty přací začínají slovy ať, kéž, kdyby tak, nechť.

Např. Kéž by bylo pořád pěkné počasí.

 • Učebnice str. 25/ cv. 1, cv. 2, cv. 3 – vše ústně

Český jazyk – pracovní sešit str.15/ cv. 5, cv. 6

PÍSANKA

 • str. 18 – d, ď, dě  „Ve slabikách dě, tě, ně, háček drží pevně e.“ – video
 • str. 19 – pracujte podle pokynů v písance

ČÍTANKA

Jak jsme si četli – str. 26 – 27

MATEMATIKA

Živé počítání str. 28,  29,  30,  32 (str. 31  NEDĚLEJTE, necháme si pro výuku online)

PRVOUKA

Já a můj svět str. 16 – 17 Savci v podzimním lese

Úkol pro děti: Učivo si přepiš do sešitu prvouky nebo si ho můžeš vytisknout a nalepit. Zápis do sešitu prvouky zde a také v souborech v Teams – 2.A Třídnická hodina.

K práci nabízím tyto odkazy:

ODEVZDÁVÁNÍ ÚKOLŮ

 • úkoly vkládejte do týmu 2.A Třídnická hodina
 • jak odevzdávat úkoly nejdete zde a také v souborech v Teams – 2.A Třídnická hodina.

Prosím o zaslání fotografií stránek ke kontrole ve středu 4. 11. do 20.00 hod.

 • český jazyk – pracovní sešit str. 15
 • písanka str. 18, 19
 • zápis učiva ze sešitu prvouky

Prosím o zaslání fotografií stránek ke kontrole v pátek  6. 11. do 20.00 hod.

 • matematika – pracovní sešit str. 28, 29, 30, 31, 32

Děkuji za spolupráci. 🙂

Práce pro děti na dobu od 14. 10. – 23. 10. 2020

Milí rodiče, milé děti, připravila jsem vám práci na osm dní, kterou si můžete rozvrhnout podle svých potřeb. Tak jako na jaře i teď vám přikládám několik videí a odkazů, které vám pomohou při domácí přípravě. Věřím, že vše zvládnete. Pokud budete potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. Až budete mít vše splněno, prosím, pošlete ke kontrole vyfotografovanou práci z Veselého počítání, písanky, ČJ – pracovního sešitu do pondělí 26. 10. 2020. Můžete opět využít WhatsApp, Messenger, Viber, email. O podzimních prázdninách si odpočiňte a věřím, že se 2. 11. uvidíme ve škole. Pěkné podzimní dny. 🙂

ČESKÝ JAZYK

Téma: Pořádek vět

 • Při mluvení a psaní následují věty za sebou v určitém pořádku, který nemůžeme libovolně měnit.

Učebnice str. 20, cv. 1a) – Děti si přečtou příběh Lev a myš. Po přečtení pokládá rodič otázky k textu. Kdo v příběhu vystupuje? Co se nejprve stalo? O co  myš lva prosila? Co mu slíbila? Co se stalo lvovi za  několik dní: Co udělala myška?

K procvičování pořadí slov ve větě a vět v textu využijte tyto odkazy

Téma: Druhy vět

 • Žáci se seznamují s jednotlivými druhy vět postupně. Při rozlišování druhů vět se vychází od významu; 1. věta něco oznamuje, vyjadřuje oznámení, pak je to věta oznamovací; 2. se tážeme, věta vyjadřuje otázku, pak je to věta tázací;  3. rozkazujeme/vyzýváme, věta vyjadřuje rozkaz nebo výzvu, pak je to věta rozkazovací; 4. si přejeme, věta vyjadřuje přání, pak je to věta přací
 • V ústním projevu žáky učíme rozlišovat druhy vět na základě sluchu a podle intonace.

Odkazy DRUHY VĚT

Učebnice str. 21, cv. 1a) – Správná intonace při četbě, 1b) – odpovědět na otázky, 1c) – Tázací věta – Co je ti po mně? Rozkazovací věta – Postav se rovně!, cv. 2a), 2b), 2c)

Odkaz na pohádku O makové panence

Téma: Věta oznamovací

 • Větami oznamovacími něco oznamujeme nebo vypravujeme. Píšeme za nimi tečku. Hlas na konci věty klesá.

Učebnice str. 22, cv. 1a), cv. 2, 3a) – vše ústně

K procvičování využijte tyto odkazy:

Český jazyk – pracovní sešit str. 14

Odkaz na pohádku Maxipes Fík

PÍSANKA

ČTENÍ

Děti musí procvičovat čtení. Ke čtení si doma děti vyberou nějakou knihu, kterou si každý den kousek přečtou. Budu ráda, když si děti 2. 11. přinesou čtenou knihu do školy (nemusí být dočtená) a všem nám ji ukáží.

MATEMATIKA

Sčítáme do 20ti s přechodem desítky

Veselé počítání str. 22 – 27

Odkazy na video:

PRVOUKA

Já a můj svět str. 12 – Houby – jedlé (hřib smrkový, hřib hnědý, hřib žlutomasý) a jedovaté (muchomůrka červená, muchomůrka zelená)

K práci nabízím tyto odkazy:

Já a můj svět str. 13

– Význam lesa (Proč jsou stromy důležité?)

Na lesní stezce (turistické stezky, turistické značky, naučné stezky, cyklostezky)

K práci nabízím tento odkaz:

Já a můj svět str. 14 – 15 – Podzimní les (Povídání, co vše vidíš na obrázku, co se děje s lesem na podzim, jak se budeš v lese chovat a na co si v lese budeš dávat pozor.)

K práci nabízím tento odkaz:

Archiv 2019/2020

Zdravím všechny rodiče a děti! Jsem ráda, že jste to zvládli až do tohoto dne. 🙂 Pracovali jste skvěle a já si velmi vážím vaší spolupráce. Moc vám za vše děkuji. 🙂 Ukončuji tedy distanční výuku. Níže najdete doporučené odkazy k procvičování učiva. Chtěla bych vás moc poprosit, abyste poslední stranu z pracovního sešitu Živé počítání ponechali do 2. třídy – ukázka stránky ZDE. Další informace budu již posílat na váš email. Velmi za vše děkuji a užívejte klidnějších dní. 🙂

Doporučená práce pro děti na dobu od 15. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

V dalších dnech doporučuji procvičovat čtení textů ze Slabikáře, psaní do písanky podle potřeb vašeho dítěte. Volba stránek a rozsahu procvičování je na rodičích. 

Odkazy k procvičování:

MATEMATIKA

Opakování a procvičování učiva

Odkazy k procvičování:

PRVOUKA

Já a můj svět: str. 77, 79

Odkazy k procvičování:

🙂 POHLEDNICE Z LÁZNÍ KLIMKOVIC 🙂

Zdravím všechny rodiče a děti! S vedením školy jsme se domluvili, že tento týden bude posledním týdnem, kdy budeme pracovat v pracovních sešitech, v písance, … podle mých pokynů. Distanční výuku zvládáte skvěle a máme již probrané téměř všechno učivo. Prosím o poslání posledních úkolů za tento týden nejpozději do pondělí 15. 6. 2020. Děkuji. V příštím týdnu na webové stránky napíšu doporučení k procvičování učiva. Přeji všem pěkný a pohodový týden. 🙂

Práce pro děti na dobu od 8. 6. – 12. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 90 + písanka str. 9 (jedno slovo na řádek)

Slabikář str. 91 + písanka str. 10 (jedno slovo na řádek)

 • Procvičování čtení
 • Pracovní list – procvičování di, ti, ni/ dy, ty, ny – doplňování slov do vět

Slabikář str. 96 + písanka str. 17 (jedno slovo na řádek)

Prohlédni si město z příběhu i naše město:

Slabikář str. 97 + písanka str. 29

MATEMATIKA

Živé počítání str. 60  – 64

 • Procvičování příkladů na sčítání a odčítání, slovních úloh a příkladů typu o více, o méně
 • Pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

PRVOUKA

LÉTO – pozorujte letní přírodu v okolí, podívej se na obrázky na str. 72, 73

Já a můj svět str. 74 – Letní proměny v přírodě

Já a můj svět str. 75 – Léto na zahradě

Já a můj svět str. 76 – Léto v lese

 • pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

🙂 Zdravím všechny rodiče a také moc zdravím všechny děti! 🙂 Přeji dětem krásný DEN DĚTÍ! 🙂 Tento týden pod úkoly najdete očekávané překvapení za poslané fotografie s veselým zubatým úsměvem. Jsem ráda, že se nakonec zapojily všechny děti. 🙂 Všem se to moc povedlo! Fotky jsou úžasné. 🙂 Jsem zvědavá, zda za zubatým úsměvem poznáte všechny naše kamarády ze třídy. 🙂 Hezký a pohodový týden všem! 🙂

Práce pro děti na dobu od 1. 6. – 5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK  

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 92 + písanka str. 26

 • Nauč se básničku: „Ve slabikách bě, pě, vě, mě slyšíme víc hlásek, píšeme jen dvě.“
 • Psaní  slabik „bě, pě,vě“

Slabikář str. 93 + písanka str. 27

Slabikář str. 94 + písanka str. 18

Slabikář str. 95 + písanka str. 28

MATEMATIKA

Živé počítání str. 56, 57, 58, 59

Pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

– Procvičuj sčítání a odčítání

Geometrická tělesa

PRVOUKA

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Já a můj svět str. 69 – Lidé si vyrobili pomocníky  –  pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

Já a můj svět str. 70 – Jak si pejsek s kočičkou udělali k svátku dort – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tyto odkazy:

Já a můj svět str. 71 – Opakování – Člověk ve společnosti – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

RÉBUS KE DNI DĚTÍ = Těším se na tvoje odpovědi. 🙂 (dobrovolný úkol)

🙂 Překvapení pro děti za fotku veselého zubatého úsměvu. 🙂 KRÁSNÝ DEN DĚTÍ + KOLÁŽ Z FOTEK

Zdravím všechny děti, rodiče a prarodiče! Děkuji za poslané úkoly. Ještě pár týdnů nás čeká distanční výuka a já pevně věřím, že to spolu zvládneme. Prosím, nezapomeňte mi poslat foto Vašeho dítka  na závěrečnou fotografii do pondělního večera. Všem moc děkuji za spolupráci. Přeji jen pěkné a pohodové dny. 🙂

Práce pro děti na dobu od 25. 5. – 29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK  

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 86 + písanka str. 22

 • Vyvození slabik „dě, tě, ně“ – odkaz na video
 • Nauč se básničku: „Ve slabikách dě, tě, ně, háček drží pevně e.“
 • Psaní  slabik „dě, tě, ně“
 • Práce s textem V hřebčíně – odkaz na video

Slabikář str. 87 + písanka str. 23

Slabikář str. 88 + písanka str. 24

 • Vyvození slabik „di, ti, ni/ dy, ty, ny“ – odkaz na video
 • Nauč se básničku: „Ve slabikách di, ti, ni, háček snědlo měkké i. Kousalo ho do kolečka, zbyla z něho jenom tečka.“
 • Prcvičování online „di, ti, ni“ – odkaz zde
 • Psaní  slabik „di, ti, ni“

Slabikář str. 89 + písanka str. 25

 • Psaní  slabik „dy, ty, ny“
 • Procvičování online „dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny“ – odkaz zde

MATEMATIKA

Živé počítání str. 53, 54, 55

Pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

– Procvičuj slovní úlohy:

 • Nejdříve si slovní úlohu přečti.
 • Svými slovy řekni, co si z přečteného pamatuješ. Rodič může dávat návodné otázky.
 • Napiš příklad a vypočítej.
 • Doplň odpověď.

K procvičování do matematiky nabízím tento pracovní list:

PRVOUKA

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Já a můj svět str. 67 – Zaměstnání dospělých lidí – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tyto odkazy:

Já a můj svět str. 68 – Co lidé umí – pracujte podle pokynů

K práci nabízím tyto odkazy:

Zdravím všechny děti, rodiče a prarodiče! Další týden je před námi a já věřím, že se vám bude dařit jako v minulých týdnech. Prosím rodiče dětí,  které nastoupí v pondělí 25. 5. do školy, aby mi do pátku 22. 5. poslali ukázky posledních úkolů bez ukázky čtení. Moc děkuji. 🙂 Také se připomínám s fotografii veselého zubatého úsměvu vašich dětí, a to do neděle 24. 5. (informace jsem přikládala na webových stránkách v minulém týdnu). Všem moc děkuji za spolupráci. Mějte se hezky! 🙂

Práce pro děti na dobu od 18. 5. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK  

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

PÍSANKU str. 17 a 18 NEPIŠTE! 🙂

Slabikář str. 82 + písanka str. 15

 • Vyvození hlásky a písmene „g, G“ – než otevřete Slabikář, stáhněte si  tento odkaz + zde orientace na webu v PDF
 • nácvik psaní „g“ – odkaz na video

Slabikář str. 83 + písanka str. 16, 19

Pro zpestření nabízím tato videa se zvířaty:

Slabikář str. 84 + písanka str. 20

Slabikář str. 85 + písanka str. 21

🙂 Odpočiň si od učení, protáhni se a zacvič si – CVIČENÍ S MÍŠOU 🙂  

MATEMATIKA

Živé počítání str. 50/ úkol 1, 3, sova

Živé počítání str. 51, 52

Pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

Procvičuj slovní úlohy:

 • Nejdříve si slovní úlohu přečti.
 • Svými slovy řekni, co si z přečteného pamatuješ. Rodič může dávat návodné otázky.
 • Napiš příklad a vypočítej.
 • Doplň odpověď.

K procvičování do matematiky nabízím tato videa:

PRVOUKA

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Já a můj svět str. 65 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tento odkaz:

Já a můj svět str. 66 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tento odkaz:

RÉBUS SE ZVÍŘÁTKY + VIDEONÁVOD = TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI 🙂  (dobrovolný úkol)

Děkuji všem dětem, které mi poslaly obrázek s tulipány. Věřím, že jste maminky potěšily. 🙂 Také jsem ráda, že se do tvoření zapojují i sourozenci. Jste šikulky. 🙂 KOLÁŽ Z FOTEK 🙂

Zdravím všechny děti, rodiče a prarodiče, snad jste si alespoň trochu o prodlouženém víkendu od učení odpočinuli. Pro tento týden mám pro děti připravený velmi důležitý DOPIS. 🙂 Prosím o pečlivé přečtení. K dopisu se váže velmi důležité TVOŘENÍ. 🙂 Moc vás prosím, aby se tentokrát zapojily všechny děti. Už teď se těším na všechny děti na fotografii. Velmi děkuji za spolupráci a přeji pěkné a pohodové dny! 🙂

Práce pro děti na dobu od 11. 5. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičujte s dětmi průběžně diktát písmen a slov.

Slabikář str. 78 + písanka str. 11

 • Vyvození hlásky a písmene „f, F“ – než otevřete Slabikář, stáhněte si  tento odkaz + zde orientace na webu v PDF
 • Nácvik psaní „f“ – odkaz na video

Slabikář str. 79 + písanka str. 12

Slabikář str. 80 + písanka str. 13 (jedno slovo na řádek)

 • Procvičuj, opakuj a zasměj se! 🙂

Slabikář str. 81 + písanka str. 14

 • Nácvik psaní „Y“ – odkaz na video
 • Pohádku jste už viděli před třemi týdny. Přečti si ji ve Slabikáři a pak pohádku podle obrázkové osnovy vyprávěj.
 • Pohádkové hádanky v PDF – Poznáš podle nápovědy všechny pohádky? Zde je ŘEŠENÍ 🙂

MATEMATIKA

Živé počítání str. 47 – 49

 • Počítej, procvičuj sčítání, odčítání a poznávání hodin.
 • Procvič si zapisování příkladů do sloupce – odkaz na video + příklady z videa v PDF

PRVOUKA

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Já a můj svět str. 63 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tyto odkazy:

Já a můj svět str. 64 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

K práci nabízím tyto odkazy:

Přikládám pro děti DOPIS a TVOŘENÍ veselého zubatého úsměvu.

Zdravím všechny děti, rodiče a prarodiče, po týdnu jsem tady opět s dalšími úkoly. Snad jste si alespoň trochu o prodlouženém víkendu od učení odpočinuli. 🙂 Velmi děkuji těm rodičům, kteří mi pravidelně posílají ukázky splněné práce svých dětí a nahrávku čtení. 🙂 Prosím rodiče, kteří se mi neozvali v posledních 10ti dnech, ať do úterý 5. 5. 2020 pošlou ukázky práce dětí  (nová písmena v písance, nějakou stránku z matematiky, prvouky, Slabikáře + nahrávku čtení). Velmi děkuji. 🙂 Čeká nás ještě jeden prodloužený víkend, tak snad si užijete více pohody a že si všechny maminky v neděli oslaví zaslouženě svůj svátek. Hezký Den matek a hezké dny všem. 🙂

Práce pro děti na dobu od 4. 5. – 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

PROCVIČUJTE S DĚTMI PRŮBĚŽNĚ DIKTÁT PÍSMEN A SLOV.

Slabikář str. 74 + písanka str. 4

Slabikář str. 75 + písanka str. 6 (jedno slovo na řádek)

Slabikář str. 77 + písanka str. 7

Čtení s porozuměním + písanka str. 8:

 • K procvičování můžete využít tento odkaz + návod v PDF. Najdete tam procvičování na přiřazování písmen a slov, obrázková slova a obrázkové věty.

MATEMATIKA

Živé počítání str. 45  – 46

 • procvičování sčítání a odčítání, rozklady čísel

Podívejte se na video a odkazy:

PRVOUKA

 • OPAKOVÁNÍ – ORIENTACE V ČASE

 Já a můj svět str. 61 – pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

 • ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – MÍSTO, KDE ŽIJEME

Já a můj svět str. 62 – k práci nabízím tyto odkazy:

Tvoření pro děti (dobrovolné) – TULIPÁNY pro maminku k svátku 🙂 a PÍSNIČKA pro maminku k svátku 🙂

Děkuji všem dětem, které mi poslaly fotografii vytvořeného hrníčku a pokusu se sopkou. Moc se vám to povedlo. 🙂 KOLÁŽ Z FOTEK 🙂

Zdravím všechny děti, rodiče a prarodiče. Máme za sebou další týden distanční výuky. Těší mě, jak pracujete. Jsem ráda, že mi posíláte pravidelně ukázky práce dětí i ukázky čtení. Ráda vidím, jak se Vaše děti snaží, jak se zlepšují a jaké pokroky dělají. Děkuji za vše. 🙂

Práce pro děti na dobu od 27. 4. – 30. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Čtení s porozuměním + PÍSANKA č. 4 str. 1 (jedno slovo na řádek)

 • Čtení s porozuměním vytiskněte (pokud máte možnost) – PDF . Dítě si přečte pokyn pod obrázkem a podle pokynu dokreslí, vybarví.

Slabikář str. 72 + písanka str. 3

 • Než otevřete Slabikář, podívejte se na prezentaci zde + návod PDF
 • Vyvození hlásky a písmene „Ch, ch“
 • Nácvik psaní „ch“ – odkaz na video

Slabikář str. 73 + písanka str. 5

Slabikář str. 76 + písanka str. 2

 • Slabikotvorné „r a l“ video zde – nakukujeme kukátkem do 2. třídy – je to pouze seznámení s tímto pojmem, děti tento pojem znát ještě nemusí, děti pouze slova čtou
 • Čtení slov se slabikotvorným „r a l“ – slova obloučkujte
 • Nácvik psaní „L“ – odkaz na video

MATEMATIKA

Živé počítání str. 42  – 43

Čísla 15 – 20 (opět si uvědomit jednotku a desítku, manipulace s penězi)

Podívejte se na videa a odkazy:

PRVOUKA

Poznáváme hodiny – celou hodinu

Já a můj svět str. 59 pracujte podle pokynů uvedených ve spodní části stránky

Já a můj svět str. 60K práci nabízím tyto materiály:

Děkuji všem dětem, které mi poslaly hádanky. Vaše hádanky mě moc bavily. 🙂 HÁDANKY OD DĚTÍ 🙂

Dobrý den, chtěla bych poděkovat všem rodičům, prarodičům a dětem za vzornou a pravidelnou domácí přípravu a skvělou spolupráci. Jsem ráda, že už mi pravidelně posíláte ukázky práce dětí i nahrávky čtení. Moc děkuji za Váš přístup a spolupráci. Vím, že to máte náročné. Hezké dny! 🙂

Práce pro děti na dobu od 20. 4. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 68 + písanka str. 35

 • Vyvození hlásky a písmene „ř, Ř“ – než otevřete Slabikář, podívejte se na tento odkaz zde  + orientace na webu v PDF
 • Nácvik psaní „ř“ – napište „ r “ a přidejte háček – odkaz na video

Slabikář str. 69+ písanka str. 36

 • Procvičujte čtení.
 • Nácvik psaní „Ř“ – napište „ R “ a přidejte háček – odkaz na video
 • Pohádka „Hrnečku, vař!“ – odkaz na video

Slabikář str. 70 + písanka str. 38

Slabikář str. 71 + písanka str. 39

PÍSANKA str. 37 a str. 40 je pouze DOBROVOLNÁ 🙂

MATEMATIKA

Živé počítání str. 40

 • Procvičujte sčítání a odčítání

Živé počítání str. 41

PRVOUKA

Já a můj svět str. 57 – k výuce můžete využít tento odkaz

Já a můj svět str. 58 – k výuce můžete využít tyto odkazy

Tvoření pro děti (dobrovolné) – HRNÍČEK Z POHÁDKY HRNEČKU, VAŘ! 🙂

Pokus pro děti (dobrovolné) – SOPKA aneb HRNEČKU, VAŘ! 🙂  + odkaz na video s postupem + odkaz na video sopky paní učitelky

Dobrý den, prosím rodiče, aby mi pravidelně co 10 dnů posílali ukázky úkolů a nahrávku čtení. Moc mi to pomůže. Chci vědět, že je vše v pořádku, že se dětem učení daří a že píší, čtou, počítají, apod. správně.  Velmi děkuji. Učení vám jde skvěle a já si vaší spolupráce velmi vážím. Děkuji. 🙂

Práce pro děti na dobu od 14. 4. – 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičte si skládání slov z ABC, přepis, diktát i hláskování:

 • Zkuste si z písmenkové abecedy složit tato slova: Bára, Hana, Tomáš, Zita, Alice, Jarek, Čenda
 • nejdříve si připomeňte, že jména píšeme velkými písmeny na začátku slova              
 • rodič diktuje, dítko skládá slova z písmen
 • dítko slova znovu přečte, slova může i vyhláskovat (hra na mimozemšťana) – B-á-r-a, H-a-n-a, apod.
 • Zkuste si slova také přepsat na papír.
 • Nakonec slova napište jako diktát – rodič diktuje, dítko píše.
 • Diktát můžete dítku zkontrolovat, opravit a poslat na ukázku.

Slabikář str. 66 + písanka str. 32

 • Procvičujte čtení a psaní

Slabikář str. 67 + písanka str. 33

 • Slabikář str. 67 – čtení s porozuměním – příběh Kuličky – odkaz na video

Než začnete přepisovat věty na str. 33:

 • větu přečíst
 • spočítat slova ve větě, uvědomit si mezeru mezi slovíčky
 • věta začíná velkým písmenem
 • na konci věty je tečka
 • teprve potom větu přepsat
 • po přepisu si větu přečíst a zkontrolovat

MATEMATIKA

Živé počítání str. 38 – 39

 • Na str. 38 si pomocí videa zopakujeme rozklady čísel – odkaz na video + návod v PDF

PRVOUKA

Já a můj svět str. 54 – 55 

Můžete využít tento přehled ročního období, měsíců v roce a dnů v týdnu, který si děti mohou vložit do prvouky či pověsit na nástěnku. PDF

Orientace v čase

 • Rok a roční období str. 54 – k výuce můžete využít tyto odkazy
 1. Písnička (Špuntíci – Jaro, léto, podzim, zima)
 2. Veršované povídání (česky namluvené video, jen se slovenskými nápisy)
 3. Pohádka Theo a roční období
 • Měsíce v roce str. 55 – k výuce můžete využít tyto odkazy
 1. Obrázky s říkanky
 2. Muzikál O dvanácti měsíčkách (Uhlíř, Svěrák)

Přikládám HÁDANKY PRO DĚTI (dobrovolné) a pokud budete mít chuť a čas, tak můžete vymyslet podobné hádanky i doma a nějakou mi poslat. 🙂

Děkuji všem dětem, které mi poslaly vyrobenou ovečku a kuřátko. Moc mě to potěšilo! 🙂  – KOLÁŽ Z FOTEK

Dobrý den, děkuji rodičům, kteří mi tento týden napsali a zaslali ukázku některých úkolů i nahrávku čtení. Učení vám jde skvěle! 🙂 Největší radost mi udělalo to, že jsem mohla vidět děti na fotografii či videu. 🙂 Tento týden budete mít méně úkolů. Budu ráda, když si uděláte rodinnou pohodu a odpočinete si. 🙂

Prosím Vás, ve středu 8. 4. 2020 budu od 15.00 – 17.00 ve škole vydávat sešit Písanku č. 4 a dáreček pro děti k Velikonocům. Věci budu vydávat oknem u hlavního vchodu. Velmi děkuji, že se zastavíte! 🙂 (Tuto informaci najdete i na svých emailech.)

Práce pro děti na dobu od 6. 4. – 8. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 64 + písanka str. 30

 • Vyvození hlásky a písmene „ž, Ž“ – než otevřete Slabikář, stáhněte si na těchto webových stránkách PREZENTACI +  zde orientace na webu v PDF
 • Úkol s brýlemi – zopakujte si určování krátké a dlouhé slabiky ve slově, procvičte sluchové vnímání – odkaz na video
 • Nácvik psaní „ž“ odkaz na video – písmeno „z“ napište a přidejte háček

Slabikář str. 65 + písanka str. 31

 • Nácvik psaní „Ž“ odkaz na video – písmeno „Z“ napište a přidejte háček

Slabikář str. 61 + písanka str. 34

 • téma Velikonoce

MATEMATIKA

 • Zopakujte si psaní čísel 1 – 10, mezi napsanými čísly dělejte mezery – odkaz na video

Živé počítání str. 36 – 37

 • Na str. 36 v úkolu se rty nebo sovou si připomene tvoření, vyprávění příběhů.
 • Dítko vypráví: Na zahrádce vyrostlo 10 tulipánů. Jiný den vyrostl 1 tulipán. Dítko se zeptá: Kolik tulipánů vyrostlo na zahradě? Dítko odpoví: Na zahradě vyrostlo 11 tulipánů. Dítko řekne příklad: 10 + 1 = 11
 • Na str. 37 si vyzkoušejte manipulaci s penězi, k práci můžete použít skutečné peníze.

PRVOUKA

Já a můj svět str. 51  

 • Svátky jara – k výuce můžete využít tyto odkazy s pohádkami
 1. Pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily
 2. Pohádka Pat a Mat – Velikonoční vajíčko (pro pobavení 🙂 )

TVOŘENÍ PRO DĚTI (dobrovolné) – Kuřátko ve skořápce

Dobrý den, velmi děkuji rodičům, kteří mi tento týden napsali a zaslali ukázku některých úkolů. Pokud by to bylo možné, budu ráda, když mi pošlete nahrávku, jak děti čtou. Můžete využít WhatsApp, Viber nebo Messenger (737559430). Jakékoliv dotazy pište na e-mail: lucie.kilnarova@zs.lomapribor.cz Děkuji za spolupráci a hezké dny! 🙂

Práce pro děti na dobu od 30. 3. – 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Prosím, procvičujte čtení, skládejte slova z písmenkové abecedy a procvičujte diktát písmen a slov.

Slabikář str. 60 + písanka str. 27

 • Nácvik psaní „B“ odkaz na video
 • Pomůcku na jednoduché rozlišení písmen b a d najdete zde
 • Pracovní listy – přikládám pracovní listy na procvičování rozpoznávání b, d, p. (kliknutím na smajlíka se otevře pracovní list). Pokud máte možnost, vytiskněte si, pokud ne, nic se neděje. Pracovní listy a práci, kterou si děti udělají navíc, prosím zakládejte.

🙂 🙂 🙂

Slabikář str. 62 + písanka str. 28

Nácvik psaní „č“ – nejdříve si připomeňme psaní „c“, odkaz na video – potom přidej háček

Slabikář str. 63 + písanka str. 29

 • Procvičujte čtení

Nácvik psaní „Č“ – opět si nejdříve připomeneme psaní „C“, odkaz na video – potom přidej háček

  MATEMATIKA

 • Zopakujte si číselnou řadu 1 – 10 (manipulace s čísly) – ve videu uvidíte, jak můžete pracovat s dětmi i doma – odkaz na video + návod v PDF
 • Můžete i nadále procvičovat příklady na sčítání a odčítání do 10ti. příklady PDF

Začneme nové učivo: Rozšíříme si číselný obor do 20, sčítání a odčítání bez přechodu desítky

V numeraci do 20 se objevuje nový prvek, se kterým se žáci dosud nesetkali. Seznamují se s desítkou jako jednotkou vyššího řádu, jako s jednotkou, která nahrazuje 10 jednotek základních.

 • Vyvození pojmu desítka a jednotka s čísly 11 – 15 – odkaz na video

Živé počítání str. 34 – 35

 • Pracujte podle pokynů v pracovním sešitě

PRVOUKA

Já a můj svět str. 52 – 53  (vyprávění a opakování)

Přikládám DOPIS PRO DĚTI a pokud budete mít chuť a čas, tak  námět na tvoření (tato práce není povinná) – OVEČKA.   

Děkuji všem rodičům, kteří mi v minulém týdnu napsali. Snad email dostali všichni. Budu ráda, když mi i nadále napíšete, jak se dětem daří a budu ráda za ukázky psaní, počítání atd. Děkuji za spolupráci. 🙂

Práce pro děti na dobu od 23. 3. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 56 + písanka str. 21

 • Prosím, procvičujte čtení každý den, stále obloučkujte po slabikách.
 • Nácvik psaní „T“ odkaz na video

Slabikář str. 57 + písanka str. 22;  str. 23/ stačí napsat jedno slovo na řádek

Než začnete přepisovat věty na str. 22:

 • větu přečíst
 • spočítat slova ve větě, uvědomit si mezeru mezi slovíčky
 • věta začíná velkým písmenem
 • na konci věty je tečka
 • teprve potom větu přepsat
 • po přepisu si větu přečíst a zkontrolovat

Slabikář str. 58 + písanka str. 25

 • Než otevřete Slabikář, podívejte se na pohádku – odkaz na video
 • Vyvození hlásky a písmene „b, B“ – vyhledávání a barevné značení písmene „b, B“ v básničce tak, jak to děláme ve škole.
 • V písance nácvik psaní „b“ – odkaz na video

Slabikář str. 59 + písanka str. 26

Při práci se Slabikářem můžete využít www.ucebnice-online.cz Je tam interaktivní Slabikář, stránky se shodují se Slabikářem, co mají děti doma.

MATEMATIKA

Živé počítání str. 33

 • Prosím, procvičujte příklady na sčítání a odčítání do 10ti. Můžete využít početní trenažér sčítání a odčítání zde
 • Opakování geometrických tvarů odkaz na video (video je pěkně zpracované, česky namluvené jen se slovenskými nápisy)
 • Při vybarvování geometrických tvarů si povězte o tvaru, který děti ještě neznají – PDF – PŮLKRUH  (polovina kruhu).

PRVOUKA

Já a můj svět str. 50

 • Podívejte se na obrázky v PDF a popovídejte si o nich – Domácí zvířata
 • Při práci můžete využít www.ucebnice-online.cz  Je tam interaktivní „Já a můj svět“, stránky se shodují. Můžete si pustit video o domácích zvířatech. – návod zde

Práce pro děti na dobu od 16. 3. – 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 52 + písanka str. 16

 • procvičovat čtení, skládání slov ze skládací abecedy

Slabikář str. 53 + písanka str. 17

 • v písance nácvik psaní „Z“ (Pozor na správné psaní smyček.) – odkaz na video

Slabikář str. 54 + písanka str. 18, str. 19 – přepis slov s obrázky (3 řádky)

 • vyvození hlásky a písmene „h, H“ – vyhledávání a barevné značení písmene „h“ v básničce tak, jak to děláme ve škole
 • v písance nácvik psaní „h“ – odkaz na video

Slabikář str. 55 + písanka str. 20

Při práci se Slabikářem můžete využít www.ucebnice-online.cz (posílala jsem Vám na email). Je tam interaktivní Slabikář, stránky se shodují se Slabikářem, co mají děti doma.

MATEMATIKA

Živé počítání str. 30 – 32

Pracujte podle pokynů uvedených na stránce dole.

Procvičujte na www.onlinecviceni.czodkaz na příklady

PRVOUKA

Stromy a keře na jaře

Nejdříve se podívejte na přiložený soubor v PDF a popovídejte si o obrázcích.

Potom pracovní sešit „Já a můj svět“  str. 49

Při práci můžete využít www.ucebnice-online.cz (posílala jsem Vám mailem). Je tam interaktivní „Já a můj svět“, stránky se shodují.