↑ Return to Akce 2.B

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 21.11.2013 byla celá třída I.B pasována na čtenáře. Dříve než všechny žáky pasoval pan král do tohoto stavu, museli kluci a holky ukázat rodičům či prarodičům, že si zaslouží býti nazýváni čtenáři.  Krátké pásmo básniček a písniček předcházelo čtenářským úkolům. To všechno probíhalo za přísného dohledu pana krále a jeho pážat. Na závěr musel každý žák pokleknout před krále a byl pasován na čtenáře, dostal slabikář, pasovací list a sladkou odměnu. Fotky.56