V. A

POZOR – POZOR – POZOR

Dnem 1. 12. otevíráme soutěž – Podívejte se, co dovedu – o nejzdařilejší 3D projekt na téma „Moje záliby, zájmy, koníčky“. Pokud nám covidová situace dovolí, termín odevzdání prací by byl 26. 2. Před jarními prázdninami by proběhlo hlasování a po nich bychom projekty vyhodnotili. Přeji Vám, ať máte co nejlepší nápady a ať se Vám práce daří.

Vyučování v týdnu od 2. 11. do 6. 11.

Milé děti a všichni, kteří se budete opět potýkat s výukou na dálku.

Vzhledem situaci, která opět nastala, se určitě zase nějakou dobu neuvidíme. Proto Vám posílám velký pozdrav a přání, ať se nám všem (v novém výukovém prostoru) daří.

Jelikož se vše opět odehrálo poněkud hekticky a opět nebyl čas na přípravu, všichni se učíme pracovat v Teamsech za pochodu, musíme mít tedy oboustrannou trpělivost a věřit, že se vše podaří.

Děti, zadané úkoly najdete v Bakalářích v jednotlivých hodinách M, G, ČJ, VL, PŘ a AJ. Tento týden však ještě najdete informace i na webu třídy. Od příštího týdne se pokusíme pracovat přes Office 365 – Teams.

Přeji Vám všem – Vám děti i Vašim rodičům – hodně trpělivosti, porozumění a vzájemné tolerance.

Děkuji všem za spolupráci a těším se, až se zase všichni společně setkáme. 🙂

Takže, děti, jdeme na to: 

Matematika

Procvičování zlomků – PO: PS str. 11, učebnice str. 21. Za d. ú. vypracujte v PS str. 11/ cv. 41 (bude zadáno při on-line hodině i v Bakalářích – pošlete mi ho) a z učebnice si vypracujte cv. 3 a 4.

Procvičování převodů jednotek – ÚT: jednotky času (uč. str. 16/ cv. 3, 4), ve ČT: společně jednotky hmotnosti (uč. str. 18/ cv. 3, 4 a 5) a v PÁ: jednotky objemu (uč. str. 19/ cv. 4, 5 a 6). Zatím mi posílejte jen úkoly označené jako d. ú. Posílejte je stejně jako vloni – vyfoťte a pošlete na můj školní e-mail.

Procvičování – podívejte se na školákov, kde jste pracovali už vloni.

Převody jednotek času: procvičování

Převody jednotek hmotnosti: procvičování , další cvičení

Převody jednotek objemu: procvičování

Cvičení, která neposíláte, pište do školního sešitu. Pokud jste si ho nevzali, pište do jakéhokoliv, ale mějte jeden na matematiku.

Geometrie

Dále procvičujte rýsování známých geometrických útvarů – máte je vyjmenované minulý týden, dbejte na to, abyste rýsovaly co nejlépe.

Přírodověda

Při on-line hodině se seznámíme s novou kapitolou – Vesmír a Země. Zápis máte připravený zde (neposílat). Další kapitolu – POZNATKY O PLANETÁCH SLUNEČNÍ SOUSTAVY na str. 22 si přečtěte a udělejte si zápis: Nadpis, názvy jednotlivých planet a ke každé najděte její nej a to si k ní zapište. Zemi si opište celou, je naše a u SATURNU nej nenajdete, napište si, že je obklopena prstenci. Tento týden budeme mít společnou hodinu až ve středu, ale od příštího týdne budete mít v pondělí zadanou práci a ve středu opět spolu.

Vlastivěda

Budeme pokračovat v poznávání naší vlasti. Spolu se podíváme na Liberecký kraj a v další hodině si sami přečtete Královéhradecký kraj. Zápisy máte zde: Liberecký a Královéhradecký (neposílat). Červeně označené údaje byste si měly pamatovat, jsou pro daný kraj charakteristické.

Český jazyk

Úkoly, které jsem vám zadala, jsou písemné. V pátek mi všechny úkoly ofoťte a pošlete na můj mail.

PO – ST – uč. str. 23 cv. 2 (opište cvičení, slova jednoznačná podtrhněte rovně, mnohoznačná vlnkovitě), str.51 cv. 2a) (posledních 6 vět)

ČT – PÁ – uč. str. 26 cv. 3 a) (slova kladně zabarvená podtrhněte rovně, záporně zabarvená vlnkovitě), str. 50 cv. 2 (posledních 6 vět)

Úkoly na dobu do 2. 11.

MATEMATIKA

Dobu, která nás čeká, než se dostaneme opět do lavic, využijeme hlavně k procvičování násobilky a sčítání a odčítání (hlavně s přechodem), které spoustě z vás moc nejde.

Takže v PS vypracuje zelené a bílé sloupečky na str. 11, 13, 15, 17, 19 a 21. Dále uděláte celou str. 13. (Vše společně zkontrolujeme, zatím mi nic neposílejte).

GEOMETRIE

V geometrii procvičujte rýsování útvarů, které už umíte: bod, přímka, polopřímka, úsečka, čtverce, obdélníky, trojúhelníky (obecný, rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý) a rýsujte kružnice, abyste se naučili kružítko správně používat. A nezapomeňte – body popisujeme VELKÝM TISKACÍM písmenem a čáry malým psacím. Rýsujte slabě, ořezanou tužkou číslo 3. Buď do školního sešitu na G nebo na papír. Ten mi pak přinesete ukázat.

VLASTIVĚDA

Podívejte se na další dva kraje: Karlovarský (str. 16 a 17) a Ústecký (str. 18 a 19). Opět si o nich přečtěte v učebnici a udělejte stručné zápisy.

Český jazyk

Učebnice – Synonyma a antonyma – prostudujte si poučení

a zkuste si ústně vypracovat cvičení na této dvojstránce

Pracovní sešit – str. 6 – vypracujte písemně cvičení 1 – 3

Procvičte si pravopis na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniB1.htm

Angličtina 2.11.-6.11. H. Schwarzová

Hello boys and girls,

protože se ještě bohužel neuvidíme, posílám úkoly na tento týden.

 1. Pracuj ve Wocabee, máš tam nový balíček.
 2. V Teamsech najdeš 2 testy: 1. To be, 2. Possessive adjectives – vypracuj podle zadání a pošli zpět.
 3. V PS byste měli mít hotovo vše na str. 12,13 – zkontrolujeme na online hodině, dále udělej PS str. 14/2,3, str. 15/4,5,6
 4. V učebnici str. 18 najdeš tabulku possessive adjectives – přivlastňovací zájmena – my = můj, your = tvůj, váš, his = jeho, her = její, its = jeho, our = náš, their = jejich – udělej si tabulku do sešitu English ( podívej se do PS str. 72/2.4) Vysvětlíme si na online hodině.
 5. To je vše, těším se, že vás uvidím aspoň přes obrazovku:)

Mějte se,

H. Sch.

Anglický jazyk (sk. M. Klinkovská) 2. 11. – 6. 11.

Hello boys and girls, zdravím vás v dalším týdnu:-) a přidávám nové úkoly a učivo:

 1. Zapište si nová slovíčka FAMILY – PS str. 81 – do AJ sešitu + naučte se je
 2. Pracovní sešit – str. 14 – cv. 1, 2, 3
 3. Přivlasťňovací zájmena – Učebnice str. 18, cv. 3 – přepište do AJ sešitu tabulku (v Teamsech je v zadání úkolu přiložen soubor Přivlastňovací zájmena) a naučte se
 4. Wocabee – přidala jsem další balíky slovíček, frází na procvičování
 5. Sloveso TO BE – opakujte si
 6. Online procvičování: Grammar Unit 2

Úkoly Angličtina H. Schwarzová 19. 10 – 23. 10

Hello kids,

moc vás chválím za práci ve wocabee, jen tak dál! Už tam na vás čekají nová slovíčka.

 1. Tento týden opět procvičujte sloveso TO BE

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/?cc=cz&selLanguage=cs

Unit 2 grammar, exercise 1,2

2. V PS 13/7

V uč. str. 18 mrkni na possessive adjectives – přivlastňovací zájmena ( taky v PS str. 72/2.4, tabulku si přepiš do sešitu English.

Pro pochopení si pusť toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=C5Dp1K9IqWk

3. V PS si zkus udělat str. 14/3, str. 15 /4

Have a nice time,

your teacher

Úkoly Angličtina H. Schwarzová do 16.10.2020

 1. Procvičuj slovíčka ve wocabee ( po návratu do školy bude slíbená písemka)
 2. V uč. str. 17 procvičuj sloveso to be, do sešitu napiš libovolné věty se slovesem to be a použij všechny osoby. ( I, you, he, she it, we, you they).
 3. V PS udělej str. 13/5
 4. Have a nice time. Your teacher.

Úkoly – Anglický jazyk (M. Klinkovská)

Hello boys and girls:-) zdravím vás a přidávám úkoly do angličtiny. Opakujte si učivo Unit 1, potrénujte, co je potřeba (množné číslo, slovíčka, číslice do 100). Všechny úkoly splňte do 2. 11., odevzdáte mi je po návratu do školy.

Přihlaste se do wocabee a procvičujte tam okruhy slovíček a frází, které jsem vám nachystala:-). Velká pochvala pro ty, co už svědomitě plní úkoly.

Děti, které ještě registraci ve WOCABEE nemají, se mohou stále přihlásit! Pokud máte zájem o tuto aplikaci, napište mi zprávu do Bakalářů a já doobjednám další registrační kódy. Jedná se o částku cca 220 Kč na celý rok.

Učebnice str. 17, cv. 5 – zapište si do sešitu sloveso TO BE ve všech osobách, cv. 6 doplňte a napište do sešitu věty se slovesem TO BE

Pracovní sešit – str. 13, cv. 4, 5, také si dokončete cvičení na str. 12

Online procvičování: Project 1

MATEMATIKA

Pracovní sešit – dokončete cvičení do str. 10. Pokud budete potřebovat na převody nápovědu, najdete ji v učebnici.

GEOMETRIE

Pracovní sešit – str. 37, cv. 2 a 3.

VLASTIVĚDA

Přečtěte si kraje: Jihočeský a Plzeňský a udělejte si z nich podobné (STRUČNÉ) zápisy, jako ve škole. Můžete si nalepit nebo nakreslit obrázek.

Nic mi NEPOSÍLEJTE, vše si zkontrolujeme ve škole.

KONTAKTY

Třídní učitelka:  Mgr. Libuše Zahálková e-mail: libuse.zahalkova@zs-lomapribor.cz  Telefon: kancelář školy 556 723 058 Osobní konzultace možná každé úterý do 15.30  hod. po předchozí telefonické domluvě.    

Zobrazit stránku »

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. PO M PČ ČJ ČJ – ČT PŘ ÚT M ČJ AJ/AJ ČT VL ST M – G ČJ AJ/AJ VV VV ČT M ČJ  ČJ PŘ HV PÁ AJ TV TV ČJ – ČT M

Zobrazit stránku »

INFORMACE PRO RODIČE

Skype Najdete mě na Skypu pod tímto jménem: Libuše Zahálková        live:.cid.a8b585ead7b069f5  pro připojení do skupiny IV. A použijte na Skypu tento odkaz: https://join.skype.com/BS15Si2He0Ez Sejdeme se vždy ve středu od 13. 5. od 10.00 do 11.00 hod. – M a ve čtvrtek od 9.00 do 10.00 hod – G. ___________________________________________________________________________________ Od pondělí 18. …

Zobrazit stránku »

FOTOGALERIE

zpět do fotogalerie

Zobrazit stránku »