Kontakt

Třídní učitelka: Mgr. Irena Bukovjanová kancelář školy – tel.:  556 723 058