Úkoly pro nemocné V.B

PROVĚRKY: Pá 5. 6. – VL

                      Po 8. 6. – ČJ

                      ČT 11. 6. – M, AJ

8. 6. a 10. 6.

ČJ –  procvičování veškerého probraného učiva

M  –  sčítání a odčítání desetinných čísel

4. 6.

ČJ –  procvičování podstatných jmen

M  –  zaokrouhlování desetinných čísel

3. 6.

ČJ –  str. 213 cv. 8 a) ústně, písemně : str. 213 cv. 7 a), DÚ : str. 213 cv. 7 b) – 10 vět

M  –  str. 31 cv. 9 – 11, str. 46 cv. 6

1. 6.

ČJ –  str. 212 cv. 3, 5, str. 213 cv. 7 a)

M  –  PS str. 36

29. 5.

ČJ –  opakování: přípony ní, ný

M  –  procvičování

VL – věda a technika 19. století

28. 5.

ČJ –  str. 211, pís. str. 212 cv. 4 a)

M  –  PS str.35 cv. 24, 25, str. 47 cv. 8, DÚ: kniha str. 31 cv. 1

AJ – kniha str. 61

27. 5.

ČJ –  str. 192, pís. str. 191 cv. 4, DÚ: str. 191 cv. 5 (podmět a přísudek)

M  –  dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

VL – Bouřlivý rok 1848 – str. 10, 11 (modrá kniha)

26. 5. .

ČJ –  opakování : předpony

M  –  násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

AJ – napsat do sešitu „nákupní vozík“ ze str. 60, PS str. 93 cv. 3

25. 5. .

ČJ –  podmět holý a rozvitý

M  –  slovní úlohy na písemné sčítání a odčítání

22. 5. .

ČJ –  sloh: str. 181 – 190

M  –  G : osová souměrnost – PS str. 11

VL – opakování

AJ – napsat a naučit slovíčka 15. lekce

21. 5. .

ČJ –  str. 190 cv. 1, 2

M  –  PS str. 34 cv. 15, 16, str. 35 cv. 19 – 23

PŘ – Šikana str. 38 – 41

20. 5. .

ČJ –  pravopisníček str. 47, 48

M  –  str. 39 cv. 3, 5, 6

VL – Národní obrození

19. 5. .

ČJ –  Shoda PŘ s NP : procvičování

M  –  str. 38 cv. 4,,5, 6, DÚ: str. 43 cv. 10

AJ – PS dokončit vše ze 14. lekce

18. 5. .

ČJ –  str. 186 cv. 3, DÚ: str. 187 cv. 4 b)

M  – PS str. 34 cv. 13, 14

PŘ – krizové situace

14. 5. .

ČJ –  Shoda PŘ s NP

M  – PS str. 34 cv. 12. str. 37

AJ – PS str. 87 cv. 5, str. 89 cv. 9

13. 5. .

ČJ –  Několikanásobný podmět: str. 183 cv. 5, 184 cv. 1 DÚ : str. 186 cv. 3 (10 vět)

M  – kniha č. 3 : str. 15 cv. 9, 10

VL – beseda o třídění odpadu

11. 5. .

ČJ –  Několikanásobný podmět: str. 180, 181 DÚ : str. 183 cv. 6

M  – kniha č. 3 : str. 14 cv. 9, str. 15 cv. 5 – 7

PŘ – Obezřetné chování: str. 34 – 36, PS str. 32 – 34

7. 5. .

ČJ –  str. 80 cv. 5, pravopisníček str. 42

M  –  PS str. 32

AJ – PS str. 86 cv. 3, naučit číst str. 55

6. 5. .

ČJ –  Přísudek slovesný a jmenný se sponou: str. 179

M  –  Aritmetický průměr: str. 9 cv. 3, 5, 6, 7

VL – Národní obrození: str. 4 – 5 ( modrá kniha )

4. 5. .

ČJ –  str. 177 cv. 4

M – Grafy: PS str. 14, 15

PŘ – Virové a bakteriální nemoci