Úkoly pro nemocné děti

8. 6. 2015

AJ – zápis slovíček 27. lekce

ČJ – nosit do školy  PRAVOPISNÍČEK

Uč. str. 192, cv. 1 Nepřímá řeč, str. 193 přečíst si teorii, + cv. 2 písemně

M – Uč. str. 57, cv. 1, 2, 3, 4 (M Š(

DÚ: str. 57, cv. 6, 7 (M D)

5. 6. 2015

M – PS str. 25, cv. 1 – 5 + osa úsečky

PS str. 26, cv. 1, 2

ČT – str. 111 Polednice, str. 112 Uspávanka s loupežníky…

4. 6. 2015

M – PS str. 51, cv. 1, 2, 3

PS str. 56, cv. 1

3. 6. 2015

M – Uč str. 58, cv. 1 (4 příklady), cv. 2, cv. 4 (2 příklady), cv. 6

PS str. 50, cv. 3, 4

ČJ – PS str. 43, cv. 10, 11

ČT – str. 105 – 108, str. 108 – 110

2. 6. 2015

M – Uč str. 50, cv. 12 se zkouškou

Uč str. 51, cv. 24 se zkouškou

ČJ – Uč str. 191, cv. 2 ústně

1. 6. 2015

ČJ – Uč str. 190, cv. 1 ústně, cv. 2 písemně Uvozovací věta vložena do přímé řeči

M – PS str. 49 dokončit, str. 50, cv. 1

28. 5. 2015

ČJ – Uč str. 188 Uvozovací věta za přímou řečí, str. 189, cv. 2 písemně

PS str. 42, cv. 9 doplnit i/y + přepis do ČJ D

M –  PS str. 49, cv. 1, 2, 3

AJ – Uč str. 54, cv. 2 trénovat čtení, str. 55, cv. 4 přečíst + slovíčka

PS str. 55, cv. 4, 6

27. 5. 2015

ČJ – PS – str. 40, cv. 4 dokončit

Uč – str. 187 – 188 Uvozovací věta před přímou řečí (přečíst), písemně str. 188, cv. 2

ČT – str. 102 – 104 B. Němcová – Babička

M – DÚ: Uč. str. 46, cv, 10, str. 49, cv. 2

PS str. 47 dokončit, str. 48, cv. 1, 2

26. 5. 2015

M – Uč. str. 46, cv. 4, cv. 5

ČJ – PS str. 40, cv. 4 (1. – 9. věta), doplnit i/y + přepis do ČJ D

AJ – PS str. 54, cv. 1

25. 5. 2015

M – Uč. str. 34, cv. 22 (4 příklady)

DÚ: Uč. str. 35, cv. 31

PS str. 47, cv. 1

ČJ – Uč. str. 187, cv. 3 + přečíst si Řeč přímou

AJ – PS str. 54, cv. 2

22. 5. 2015

AJ – PS dokončit str. 52 – 53, zápis slovíček 26. lekce

ČJ – PS str. 37, cv. 2 doplnit i/y + přepsat do sešitu

M – PS 2. díl obvody str. 45, cv. 4, 5

19. 5. 2015

ČJ – Uč. str. 185, cv. 8 napsat, str. 184, cv. 7 ústně, str. 183, cv. 5 ústně

M – DÚ Uč. str. 30, cv. 9, 12

PS str. 46, cv. 1

18. 5. 2015

ČJ – Uč. str. 185, cv. 10

M – PS str. 44 – 45 (zlomky)

13. 5. 2015

ČJ – Uč. str. 183, cv. 4

M – PS str. 24, cv. 1 dokončit, str. 43, cv. 1 (2 sloupce do sešitu)

12. 5. 2015

M – PS str. 42, cv. 2, 3

6. 5. 2015

M – Uč. str. 25, cv. 7

5. 5. 2015 (neplatí pro děti, které byly na výletě v ZOO)

M – Uč. str. 20, cv. 4, str. 24, cv. 4

4. 5. 2015

ČJ – PS str. 32, cv. 8 doplnit i/y + přepsat do ČJ D, + udělat si zbývající cvičení ze stran 32 – 33

M – Uč. str. 18, cv. 19 (3. sloupec – 2 příklady)

PS str. 22, cv. 1, 2, 3

str. 23, cv. 1

30. 4. 2015

ČJ – Uč. str. 179, cv. 6, 7 písemně, str. 180 projít si ústně

28. 4. 2015

ČJ – DÚ Uč. str. 179, cv. 5 a, b

AJ – My day – naučit se na 6. 5. (STR)

23. 4. 2015

ČJ – PS str. 30, cv. 4, str. 31, cv. 5, 6

Uč. str. 177, cv. 2

M – PS str. 8 – 9 vypočítat s kalkulačkou

21. 4. 2015

M – Uč. str. 18, cv. 19 (2 sloupce se zkouškou)

16. 4. 2015

ČJ – PS str. 29, cv. 3

Uč str. 172 – 173 Podmět rodu mužského, písemně str. 173, cv. 2

AJ – Zápis slovíček 24. lekce

PS str. 49, cv. 4, 5

15. 4. 2015

M – PS str. 16, cv. 1

str. 17 proužek s dělením

str. 18, cv. 1, 2, 3

ČJ – DÚ: PS str. 29, cv. 1 doplnit + přepis do ČJ D

AJ – Unit 23 přítomný čas, čtení str. 48 – 49

DÚ: PS str. 48, cv. 2, 3

14. 4. 2015

ČJ – Uč. str. 170, cv. 1 ústně + teorie

str. 171, cv. 2 písemně

M – PS  str. 14, cv. 3, 4

AJ – Uč. str. 48, cv. 1 (natrénovat čtení), cv. 2 (ústně)

PS str. 48, cv. 1

13. 4. 2015

M – PS str. 7, cv. 2, 3

PS str. 10, cv. 1, 2

DÚ PS str. 11, cv. 1, str. 13, cv. 1

10. 4. 2015

M – PS str. 6, cv. 1, 2

DÚ PS str. 7, cv. 1

ČJ – Sloh – Uč. str. 154, cv. 1 přečíst

DÚ: str. 155, cv. 4a, b na papír A4 s obrázkem + přinést výrobek

8. 4. 2015

ČJ – PS str. 27, cv. 8 doplnit i/y + přepis celého cvičení

PS str. 27, cv. 9 vytvořit věty + napsat do sešitu

DÚ: PS str. 28, cv. 11 doplnit i/y + přepis cvičení

M – Uč. str. 5, cv. 19 4. sloupec

Uč. str. 7, cv. 1 (4 příklady + zkoušky)

7. 4. 2015

M – Uč. str. 5, cv. 19 (3 sloupce)

ČJ – Uč. str. 169, cv. 2, 3 ústně, str. 170, cv. 4 písemně

AJ – učit se výslovnost slovíček 22. – 23. lekce

1. 4. 2015

M – Uč. str. 4, cv. 11, str. 5, cv. 13

ČJ – PS str. 25, cv. 1, 2, 3, DÚ z 31. 3. 2015 PS str. 26, cv. 5, 6

AJ – PS str. 46, cv. 1, 2, 3

DÚ: zápis slovíček 22, 23 lekce

 

30. 3. 2015

M – PS str. 41, cv. 1

PS str. 4, cv. 2, 3

DÚ: PS str. 5, cv. 1, 2

ČJ – Uč str. 166, cv. 1 –  Shoda přísudku s podmětem (ústně)

Uč str. 167, cv. 2 + přečíst si teorii (ústně)

Uč str. 168, cv. 3 ústně

AJ – Uč. str. 45 číslice 10 – 100 naučit se

PS str. 45, cv. 3, 4

26. 3. 2015

M – PS str. 4, cv. 1

ČJ – DÚ: str. 166, cv. 4 přepsat + určit skladební dvojice, ústně str. 165 – 166

24. 3. 2015

ČJ – Uč. str. 163, cv. 3 nevyjádřený podmět, DÚ PS str. 23, cv. 1 – 3

AJ – Unit 20 uč. str. 44 – 45, PS str. 44, cv. 1, 2, 3

19. 3. 2015

ČJ – Uč. str. 161, cv. 1 vypsat věty a určit v nich skladební dvojice, str. 161, cv. 2 ústně, DÚ str. 162, cv. 3 vypsat všechny věty jednoduché a určit v nich skladební dvojice

M – PS str. 58 – 60

AJ – Uč. str. 43, PS str. 43

18. 3. 2015

ČJ – Uč. str. 160, cv. 5 a,b), cv. 6 a-d) ústně, str. 161, cv. 1 PODMĚT A PŘÍSUDEK přečíst si a naučit se!

M – Uč. str. 54, cv. 12 (2 příklady), PS str. 58 celá, str. 59, cv. 1, 2, DÚ: Uč. str. 53, cv. 5, str. 55, cv. 31

6. 3. 2015

ČT – naučit se básničku (min. 5 slok), 16. 3. 2015 proběhne třídní kolo recitační soutěže!

5. 3. 2015

M PS – str. 51 dokončit, str. 52 proužek, cv. 1, DÚ str. 53 proužek

ČJ PS – str. 19, cv. 6 – 8, uč. str. 155, cv. 2a ústně

AJ – DÚ slovíčka 19. lekce, čtení článku na str. 40, TEST – Unit 18 – slovíčka 19. 3. 2015, v PS dokončit str. 40 – 41

4. 3. 2015

ČJ – DÚ: uč. str. 155, cv. 1a

– uč. str. 144, cv. 13a, cv. 14 písemně

M – uč. str. 37, cv. 17 (4 příklady), PS, str. 51, cv. 1, 2

3. 3. 2015

ČJ – Uč. str. 142 Tvary sloves v přítomném čase (přečíst si), str. 143 Slovesné tvary v čase minulém (přečíst)

str. 144, cv. 13 a,b, cv. 14, cv.15 (prošli jsme ústně, zítra budeme tato cvičení psát)

M – Uč. str. 35, cv. 3, 4 písemně, DÚ: str. 36, cv. 10

2. 3. 2015

ČJ – Slovesa (určování – osoba, číslo, čas), DÚ: uč. str. 143, cv. 12a) přepis s doplněním i/y

M – Uč. str. 35, cv. 1, 2

AJ – Unit 19 uč. str. 40, cv. 1, 2 čtení s překladem, výslovnost nových slovíček, PS str. 40, cv. 1

27. 2. 2015

M – Geometrie – Rýsování čtverce, Uč. str. 43, cv. 2

26. 2. 2015

ČJ – Uč. str. 141, cv. 7 a,b

25. 2. 2015

ČJ – Uč. str. 140, Slovesa – Čas – přečíst + str. 139, cv. 6 (1. – 4. část) – vyhledat slovesa a rozdělit je do 3 sloupečků dle jejich času

PS str. 17, cv. 1. – 3., DÚ: str. 18, cv. 4, 5

M – PS str. 50, proužek + cv. 1. – 3.

Do PČ v pondělí 2. 3. přinést materiál na šití jehelníčku tvaru jablíčka – červenou látku (rozměr 15 x 15 cm), jehlu, bavlnku, špendlíky, vatu k vyplnění!

24. 2. 2015

M – PS str. 48 – 49

AJ – PS str. 38 – 39, zápis slovíček 19. lekce

Test z AJ3. 3. (ÚT) – slovíčka 17. lekce

23. 2. 2015

ČJ – PS str. 16 celá + cv. 11 vypsat podstatná jména a určit pád, číslo, rod

AJ – Uč. str. 38 – 39, písemně str. 38, cv. 2 (přepsat otázky + sestavit odpovědi)

19. 2. 2015

ČJ PS str. 14, cv. 4 doplnit i/y + přepsat do sešitu, PS str. 15, cv. 7, 8, 9

M Uč. str. 23, cv. 2, 3 písemně

17. 2. 2015

M – Uč. str. 22, cv. 4, str. 22, cv. 7 písemně na papír, DÚ: str. 23, cv. 8, 9 (M D popř. papír)

ČJ – Uč. str. 136, cv. 1, vypsat slovesa, str. 137, cv. 2 vypsat slovesa dle zadání v učebnici

AJ – Uč. str. 38, cv. 1 pročíst si rozhovor  (Ve čtvrtek 19. 2 test – sloveso HAVE GOT/HAS GOT

16. 2. 2015

M – Uč. str. 21, cv. 1, str. 22, cv. 2 (písemně jen výsledky)

ČJ – Uč. str. 136, cv. 1 SLOVESA (ústně) + přečíst si teorii ze str. 140, DÚ: PS str. 14, cv. 6

AJ – Uč. str. 38, cv. 1, 2 přečíst + přeložit + výslovnost nových slovíček, str. 39, cv. 3

5. 2. 2015

ČJ – Uč. str. 101, cv. 1 vypsat podtržená podstatná jména + určit pád, číslo, rod

PS str. 10, cv. 9, 10

M – PS str. 36 – 37

4. 2. 2015

ČJ – Uč. str. 100, cv. 1, 2, 3 písemně

M – Uč. str. 17, cv. 8 (1. – 3. sloupec), ústně cv. 9, 10, 12, písemně cv. 14, DÚ: str. 17, cv. 13

 

3. 2. 2015

ČJ – Uč. str. 98, cv. 1 vypsat podstatná jména a určit si u nich pád, číslo, rod (na papír, do cvičného sešitu)

DÚ: uč. str. 99, cv. 1 vypsat podstatná jména z 1. – 3. věty a určit pád, číslo, rod

M – Uč. str. 16, cv. 1, 2, 3

PS str. 36

 

28. 1. 2015

ČJ – DÚ: Uč. str. 93, cv. 2 vyhledat podstatná jména + určit pád, číslo, rod

M – PS str. 32, cv. 1, 2, str. 33, cv. 1, 2, 3

27. 1. 2015

ČJ – Uč. str. 92, cv. 1 Rody podstatných jmen, vypsat podstatná jména a rozdělit je dle rodů

M – Uč. str. 13, cv. 2, 3, DÚ: str. 13, c. 6, 8 (jen výsledky)

AJ – Uč. str. 35, cv. 3, PS dokončit str. 31, str. 34 celá

26. 1. 2015

ČJ – procvičovat pády podstatných jmen, str. 92, cv. 5 rozdělit do tří skupin (písemně), DÚ: str. 92, cv. 1 přepis s doplňováním i/y

M – Uč. str. 11, cv. 6 písemně, PS str. str. 29, cv. 3 + dělení se zbytkem

AJ – Uč. str. 34, cv. 1, 2, PS str. 31, cv. 1, DÚ: slovíčka 16. lekce

23. 1. 2015

ČJ – Sloh Uč. str. 95 – 98 Spolužáci (ústně)

M – Uč. str. 12 Obdélník, čtverec, cv. 1, 2, 4 (ústně si zopakovat)

PS str. 34, cv. 1, 2, 3, 6 (+ teorie pravoúhlý trojúhelník, úhlopříčky a střed čtverce)

ČT – O. Pavel Bílé hřiby – dočtení ukázky (str. 60-62), str. 63 Co je rasismus?

22. 1. 2015

ČJ – Uč. str. 91, cv. 3, 4 ústně, str. 92 PAMATUJTE SI!, skloňovat libovolná podstatná jména ve všech pádech, DÚ: str. 91, cv. 4 opsat nadpis + 1. větu, poté vypsat z této části všechna podstatná jména + určit pád

M – Zaokrouhlování str. 10, cv. 1

AJ – U 15 str. 33, cv. 6, PS str. 33, cv. 5, 6, DÚ: cv. 7, PS str. 30, cv. 1 – 3

HV – Široký, hluboký … str. 38, Ten chlumecký zámek str. 23

21. 1. 2015

ČJ – Číslo podstatných jmen uč. str. 90, cv. 1 písemně + zápis do sešitu, str. 90, cv. 2 ústně

M – Rozvinutý zápis čísel PS str. 30, cv. 1, 2, str. 29, cv. 1, 2, DÚ: str. 11, cv. 4 + ZK

ČT – str. 60 – 62 Bílé hřiby

20. 1. 2015

M – Rozvinutý zápis čísla PS str. 28

ČJ – Pád podstatných jmen uč. str. 88 – 89, cv. 1, 2, do sešitu zapsat Pád podstatných jmen (7 pádů + pádové otázky)

DÚ: str. 89, cv. 2a (vypsat podtržená slova i s předložkou, připsat k nim pádovou otázku a určit pád)

AJ – U 15 Otázka s CAN + zápor s CAN, uč. str. 33, cv. 3, 4, 5

Čtvrtek 22. 1. Test 9 – slovíčka 15. lekce + věty s CAN (přečíst si článek na str. 32 v učebnici)

 

19. 1. 2015

ČJ –  Podstatná jména uč. str. 87- 88, cv. 1 ústně

M – Uč. str. 9, cv. 10 písemně, cv. 11 (3 sloupce) písemně se zkouškou, cv. 14 písemně

DÚ: Uč. str. 9, cv. 16 (bez zk.), cv. 18

AJ – Unit 15 Přivlastňovací pád – napsat pod tímto nadpisem do AJ Š + vysvětlení z učebnice str. 32

PS str. 32, cv. 1, 2, DÚ str. 32, cv. 3, 4

15. 1. 2015

AJ – Unit 15 uč. str. 32 – 33 čtení s překladem, str. 33, cv. 5 Časování slovesa CAN – zapsat do AJ Š

14. 1. 2015

M – Uč. str. 8, cv. 1, 2, 3(2 příklady), 4

str. 9, cv. 12 (vše písemně)

ČJ – Uč. str. 82, cv. 1, str. 83, cv. 2, 3, 4 ústně

str. 78, cv. 1 vypsat podtržená slova z 1. odstavce a určit u nich  slovní druhy (slovem)

DÚ: str. 86, cv. 1 dle zadání

13. 1. 2015

M – Uč. str. 6, cv. 17, 18, 19, 20, 21 vše písemně

AJ – Uč. str. 29, cv. 3, 4 ústně, PS str. 29, cv. 4 – 6

Zápis slovíček Unit 15

9. 1. 2015

ČJ – str. 76, cv. 10 – 12 ústně, ve cv. 12 zelenou část i s předložkami přepsat

str. 77, cv. 13 a,b) přepsat + vymyslet nadpis

M –  PS str. 22, cv. 1-3, uč. 2. díl str. 7, cv. 1, 2, 3, 6 písemně

Uč. 2. díl str. 3, cv. 5 (4 sloupce)

AJ – zápis slovíček 13. lekce, PS str. 27, cv. 8, str. 28, cv. 1

13. 1. 2015 bude písemná práce VYJMENOVANÁ SLOVA!!!

6. 1. 2015

ČJ – Slovní druhy uč. str. 72 – 73, přepis str. 68, cv. 2, DÚ str. 68, cv. 1

M – PS str. 19 – 20

18. 12. 2014

M – PS str. 21 proužek, str. 21, cv. 1, str. 11 celou dokončit, str. 17 – 18 celé

ČJ – PS (růžový) str. 5 – 6 celé dokončit

ČT – Čtenářský deník (zápisy září – prosinec), termín 5. 1. 2015

17. 12. 2014

ČJ – PS Vyjmenovaná slova – str. 4 celá, str. 5, cv. 5

15. 12. 2014

M – Uč. str. 46, cv. 10, 11 písemně, DÚ: str. 46, cv. 12, 13

ČJ – PS Vyjmenovaná slova – str. 3 celá, Uč. str. 62, cv. 1, 2 ústně, str. 63, cv. 3 ústně, cv. 4 písemně (přepis jedné ze dvou básniček + podtrhnout podstatná jména  a slovesa), zápis vyjmenovaných slov po Z do ČJ Š

AJ – PS str. 25, cv. 8, Uč str. 25, cv. 5 ústně

12. 12. 2014

ČJ – Uč. str. 79 – 80 přečíst

M – PS str. 23 celá

10. – 11. 12. 2014

ČJ – Uč. str. 61, cv. 4 přepis do ČJ Š

M – PS str. 10, cv. 1 – 3, DÚ: Uč. str. 46, cv. 15

AJ – Unit 11, str. 24, cv. 1-2, str. 25, cv. 3, 4 stažené tvary slovesa TO BE + zápis do sešitu (opsat ze žlutého rámečku v učebnici), PS str. 24, cv. 1 – 4, DÚ: PS str. 25, cv. 5, 6, 7

Projekt VÁNOCE V EVROPĚ se přesouvá na úterý 16. 12.

AJ Test – sloveso TO BE ve větách – 18. 12. 2014!

9. 12. 2014

ČJ – vyjmenovaná slova po V, uč. str. 61, cv. 1 – 4 projít si ústně, DÚ: PS str. 8, cv. 2, 3 písemně

AJ – zápis slovíček 11. lekce

Čtvrtek 11. 12. M prověrka – písemné +/- do 10 000, zaokrouhlování na tisíce

8. 12. 2014

M – PS str. 7 celá, str. 8, cv. 2, 3, DÚ: str. 9, cv. 1, 2

ČJ – Uč. str. 59 – 60 projít všechna cvičení, PS str. 8, cv. 1

AJ – Uč. str. 23, cv. 4 popisování obrázků, používání správné otázky a odpovědi, PS str. 23, cv. 5, 6

Úkol navíc – sbírání obalů od čajových sáčků, blíže časově neurčeno!

Tanečníci by měli mít zítra ve škole kostým!!!

5. 12. 2014

Projekt „VÁNOCE V EVROPĚ“ – pátek 12. 12. 2014 – děti mají za úkol si na tento projekt zjistit co nejvíce informací na téma Vánoce v dané zemi (skupinka V.Perůtkové, H.Peterové,J.Netušilové – Rusko, skupinka V.Bortlové, K.Prepslové,A.Thielové – Itálie, skupinka M.Tomečka, P.Kerekeše, T.Sopucha Německo) – pokrmy, tradice, symboly, svátky …

 

4. 12. 2014

ČJ – vyjmenovaná slova po S – zapsat + zopakovat, DÚ Uč. str. 60, cv. 5

M – Uč. str. 45, cv. 1, 2 násobení a dělení zpaměti

AJ – PS dokončit str. 22, ze str. 21 a 17 se učit na další prověrku (9. 12.) předložky, věty s vazbou there is/are, tvary množného čísla podstatných jmen

3. 12. 2014

ČJ – Uč. str. 58, cv. 5, 2. odstavec přepsat + doplnit i/y, str. 59, cv. 6 a,b) přepsat + doplnit i/y

M – Uč. str. 42, cv. 3, 4, 5, 6, 8

DÚ: str. 43, cv. 1 vybrat si 8 vynálezů a vypočítat se zkouškou

 

1. 12. 2014 – 2. 12. 2014

ČJ – Vyjmenovaná slova po P, uč. str. 57, cv. 2 a,b, str. 58, cv. 3a,b), str. 58, cv. 5 přepis + ústní vysvětlení + určit slovní druhy

DÚ uč. str. 58, cv. 5 1. odstavec

PS str. 7, dokončit celou

M  – Písemné odčítání Uč. str. 42, cv. 1, str. 41, cv. 4

DÚ Uč. str. 42, cv. 2 + ZK

PS str. 5, cv. 4, str. 6, cv. 1, 2, str. 8, cv. 1

AJ   Unit 10 str. 22 – 23, časování slovesa TO BE, otázky typu How are you? How old are you? ve všech osobách

PS str. 22, cv. 1, 2, ČTVRTEK  4. 12. 2014 PROVĚRKA – PŘEDLOŽKY

Do školy nám přišly dopisy z USA!

27. 11. 2014

ČJ – vyjmenovaná slova po P, PS str. 6, cv. 3, str. 7, cv. 1

M – PS str. 4, cv. 1, 2, 3, DÚ str. 5, cv. 1, 3

AJ – My favourite toy – napsaný text se naučit zpaměti, Unit 10 – sloveso TO BE uč. str. 23

24. 11. 2014

M – Uč. str. 36, cv. 9, str. 37, cv. 10, cv. 11

ČJ – PS str. 5 dokončit (vyjmenovaná slova po L),

DÚ Uč. str. 54, cv. 4 dopsat celé, str. 55, cv. 5 vypsat slova do sloupečku

AJ – Uč. str. 20 – 21 přečíst, str. 21, cv. 4 vypsat 3 otázky + 3 odpovědi celou větou do AJ Š

PS str. 20, cv. 2, str. 21, cv. 5

18. 11. 2014

M – PS str. 42 celá, str. 43, cv. 1 (procvičovat dělení zpaměti do tisíce)

ČJ – PS str. 49 celá, Uč. str. 52, 53 vyjmenovaná slova po B, L

12. 11. 2014

M – Porovnávání čísel do 10 000 – uč str. 33, cv. 1, 2, 3, 4

Dělení do 1 000 zpaměti – PS str. 41, cv. 1

ČJ – Vyjmenovaná slova po B, uč. str. 51, cv. 4, Opakování BĚ/BJE – PS str. 48, cv. 1, 2, 3

ČT – Skoropohádka – J. Molavcová str. 35 – 37

 

11. 11. 2014

AJ – Revision – Unit 8 str. 18 – 19 (i v PS), zápis slovíček 8. – 9. lekce

7. 11. 2014

ČJ Sloh – uč. str. 66, cv. 3, 4, 5, cv. 6 písemně

ČT – str. 30 – 32, str. 35 – 37 přečíst

 

6. 11. 2014

M – PS str. 38, cv. 1, str. 39, cv. 1

ČJ – Uč. str.49  (Vyjmenovaná slova), cv. 1, str. 50, cv. 2 písemně

AJ – PS str. 16 dokončit celou stranu, str. 17 celá

11. 11. 2014 Písemná práce – Český jazyk – stavba slova, slova příbuzná, předpony/předložky, -ě-/-je, ů/ú, abeceda, vy-/vi-

 

5. 11. 2014

ČJ – Uč. str. 41 Řazení slov dle abecedy – přečíst si, str. 42 O žralocích – přečíst, vypsat názvy druhů žraloků a seřadit je podle abecedy, str. 46, cv. 1, 2, 3 ústně, str. 47, cv. 4 seřadit podle abecedy (písemně)

M – PS str. 35 celá, Uč. str. 20, cv. 32 písemně, str. 20, cv. 6 písemně

Uč str. 30 Čísla do 10 000 projít ústně, str. 31, cv. 7 – 9 projít ústně, str. 31, cv. 10 písemně

10. 11. Písemná práce – Matematika  (písemně +/- do 1000, pamětné ./: s rozkladem, zaokrouhlování na 10, 100, počítání se závorkami, převody jednotek délky, dělení se zbytkem, slovní úloha)

3. 11. 2014

M – Uč. str. 16, cv. 102 (1. – 3. sloupec), cv. 103, cv. 106 (2 sloupce), DÚ str. 16, cv. 105

ČJ – Uč str. 38 Psaní slov cizího původu, str. 40, cv. 2a) písemně do sešitu

AJ – Unit 7 Předložky IN, ON, UNDER, str. 16, zapsat slovíčka 7. lekce, ve čtvrtek 6. 11. prověrka – číslice 11-20 a zákazy s DON´T

31. 10. 2014

M – Uč str. 39, cv. 4, 5, str. 44, cv. 1, 2 (rýsování rovnoběžek procházejících  daným bodem)

ČT – str. 26 – 28 přečíst

30. 10. 2014

ČJ – Uč. str. 36, cv. 5a) přepis, str. 37, cv. 6(příprava na diktát), 7a) ústně, str. 38 PAMATUJTE SI! písemně teorii

M – Uč. str. 15, cv. 95 2 sloupce se zkouškou, str. 14, cv. 82 4 příklady se zkouškou, DÚ: str. 14, cv. 89 10 příkladů bez zkoušek

AJ – Uč str. 15 procvičování krátkých otázek a odpovědí, PS str. 14 – 15 celé dokončit (cv. 5 na str. 15 je DÚ)

24. 10. 2014

M G – Rýsování rovnoběžek, uč. str. 39, cv. 1, 2, 3, v pátek 31. 10. 2014 prověrka na rýsování přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmice)

23. 10. 2014

AJ Unit 6 zapsat si slovíčka, PS str. 14 celá

22. 10. 2014

ČJ Vlastní jména – str. 34 – 36, přečíst si teorii, DÚ str. 36, cv. 4

ČT str. 23 – 25 J. Werich – Úsporná pohádka

20. 10. 2014

M Uč. str. 13, cv. 74, 78

ČJ Uč str. 31 – 32  Shrnutí kapitoly o stavbě slov, str. 33, cv. 1 + úkoly ústně

DÚ Uč. str. 31, cv. 9

17. 10. 2014

M G Uč. str. 35, cv. 3, 4, 5

PS str. 29, cv. 1, 2

ČJ Sloh Uč. str. 64 – 66 Lidské vlastnosti, popis postavy (ústně)

ČT Čítanka str. 23 – 25

13. 10. 2014

M Uč. str. 18, cv. 6 písemné +/- se zkouškou

ČJ Uč. str. 26, cv. 4, 1 -ě-/-je, psaní ú po předponách

10. 10. 2014

M Geometrie – Uč. str. 29 celá (rýsování kolmic), str. 35, cv. 1, 2

9. 10. 2014

ČJ-  Předpony ob- a v-, uč. str. 25, cv. 1a,b), 2ab), zopakovat si teorii, str. 26, cv. 3a) rozdělit slova na slova s předponou ob- a ostatní, ve kterých předpona ob- není

M –  Dělení dvojciferného čísla jednociferným s rozkladem (PS str. 23, cv. 2 dokončit)

AJ – Věty se slovesem HAVE GOT/HAS GOT, dokončení 4. lekce, připravit si slovíčka 5. lekce

6. 10. 2014

ČJ – procvičování učiva (Předložka bez, předpony bez-, roz-, vz-), uč. str. 24, zapamatovat si pravopis obtížných slov

M – Dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným – PS str. 20 s rozkladem (celá strana)

Uč. str. 14, cv. 79 4 sloupce s rozkladem

AJ Unit 4, str. 10-11, čtení s překladem, procvičování výslovnosti číslic 11-20, vazba SHE HAS GOT/HE HAS GOT…

PS str. 10, cv. 1,2,3

3. 10. 2014

ČT str. 16-19 přečíst, do 10. 10. donést Čtenářský deník (s minimálně 1 zápisem za září)

2. 10. 2014

ČJ  Předložka bez, předpony bez-, roz-, vz-, uč. str. 23-24

AJ  Unit 4 číslice 11-20

7. 10. Ústní zkoušení – PS str. 8, cv. 2 povídání o sobě

13. 10  Test 1 – 3 (abeceda, pokyny, otázky s have got, doplňování vět)

HV   Písnička „Na našem dvoře“

 

1. 10. 2014

ČJ str. 20, cv. 8a) napsat, str. 22 učit se učivo o předponách a předložkách

ČT str. 15-19 přečíst, str. 10 naučit se básničku Angličané (na 10. 10.)

M PS str. 17-19 počítat si s rozkladem, procvičovat si násobení jednociferného a dvojciferného čísla s jednou či více desítkami

AJ slovíčka 3. lekce zapsat, číst článek str. 8, PS str. 8 celá

 

25. 9. 2014

ČJ SlohMoje prázdniny (vypravování dle otázkové osnovy – viz sešit) – formát A4 s obrázkem