Březen

Dne 18.3.2014 proběhla v naší třídě recitační soutěž. Všechny děti měly připravené pěkné básničky, dostaly pamětní listy a sladkou odměnu. Nejvíce se básničky povedly Veronice, Jakubovi Ka., Martině, Markétě Honzovi a Vojtovi J.. Tito žáci byli odměněni diplomy. Fotky 

V pátek 28.3.2014 probíhalo vyučování trochu jinak než obvykle. Při projektu Učíme se navzájem si  roli učitelů v naší třídě vyzkoušely žákyně 9. ročníku – Karin a Adéla. V českém jazyce např. prvňáčci řešili tajenku s pohádkovými postavami, byla zaměřena na probírané písmeno č. V matematice popisovali obrázek , kde byly také pohádkové bytosti, tvořili příklady na sčítání a odčítání do 10, učili se pracovat s chybou – opravovali nesprávně spočítané příklady. V tělesné výchově žáci hráli závodivé a míčové hry a v prvouce si poprvé vyzkoušeli, jak se tvoří myšlenková mapa – tématem bylo jaro. Vyučování bylo zajímavé a všem se moc líbilo. Fotky

12