↑ Zpet na O škole

Rada školy

V úterý 14. 11. 2017 v 16.30 hodin se uskutečnila první schůzka nově zvolených členů a byli zvoleni předseda a místopředseda.

Složení školské rady:

3 členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy – městem Příbor:

–        Ing. Tomáš Krompolc
–        Ing. Jan Monsport
–        MUDr. Aleš Polách – předseda

3 členové z řad pedagogických pracovníků naší školy:

–        Mgr. Simona Macková
–        Mgr. Ivana Říčková – místopředseda
–        Mgr. Alena Urbanová

3 členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

–        Petra Kantorová, DiS. (nahradila MUDr. Grodzu v doplňovacích volbách)
–        Ing. Radim Monsport
–        PharmDr. Martina Volná

 

Členy školské rady máte možnost kontaktovat se svými podněty a připomínkami týkajícími se naší školy na těchto e-mailech:

 

Ing. Tomáš Krompolc tkrompolc@seznam.cz
Ing. Jan Monsport jan.monsport@seznam.cz
MUDr. Aleš Polách ales.polach@seznam.cz
Petra Kantorová, DiS. kantorova.petra@centrum.cz
Ing. Radim Monsport radim.monsport@seznam.cz
PharmDr. Martina Volná breckovam@seznam.cz
Mgr. Simona Macková simona.mackova@zs-lomapribor.cz
Mgr. Ivana Říčková ivana.rickova@zs-lomapribor.cz
Mgr. Alena Urbanová alena.urbanova@zs-lomapribor.cz