↑ Zpet na O škole

Zaměstnanci školy

 

Ředitel školy: Mgr. Alena Urbanová
Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Grodzová
 
Výchovný poradce: Mgr. Simona Macková Metodik prevence: Mgr. Vladislava Strnadová
Speciální pedagog: Mgr. Gabriela Grodzová ICT koordinátor: Mgr. Alena Urbanová
Hospodářka: Táňa Muchová
 pro školní rok 2019/2020
I. A Mgr. Lucie Kilnarová Netřídní učitelé: Mgr. Hana Hrnčířová
I. B Mgr.  Ivana Říčková Mgr. Pavel Kokoruda
II. A Mgr. Alena Mičkalová Mgr. Milan Krupa
II. B Mgr. Irena Bukovjanová Mgr. Simona Macková
III. A Mgr. Gabriela Grodzová Mgr. Jana Malíková
III. B Mgr. Irena Schneiderová   Mgr. Markéta Simperová
IV. A Mgr. Libuše Zahálková   Mgr. Jiří Tuza
IV. B Mgr. Ludmila Fátorová
V. A Mgr. Monika Klinkovská Asistent pedagoga: Tereza Pustějovská
V. B Mgr. Ivana Klaudová PhDr. Jana Konvičná
VI. A Mgr. Vladislava Strnadová Iveta Kovařčíková
VI. B Mgr. Petra Urbanová Mgr. Dana Svobodová
VII. A Mgr.  Kateřina Dolná Jana Zahradníková
VII. B Mgr. Hana Schwarzová
VIII. A Mgr. Ivana Bortlová Školní družina: Tereza Pustějovská
VIII. B Mgr. Milada Maščuchová Iveta Kovařčíková
IX. A Mgr. Ladislava Světlíková Naděžda Tománková
IX. B Mgr. Jitka Lednická Mgr. Renata Váňová DiS
   
Vedoucí školní jídelny: Radmila Adámková Školník: Michal Hanzlík
Kuchařky: Eva Klečková Správní zaměstnanci: Marta Sitárová
Jarmila Hanzlíková Eva Luknárová
Zuzana Kotrsová Marta Veldamonová
Jana Pustějovská Zdeňka Říhová
Jitka Žabenská Michaela Domitrová
Stanislav Sitár