↑ Zpet na Stonožkové hnutí

NAŠE DLOUHOLETÁ SPOLUPRÁCE SE STONOŽKOVÝM HNUTÍM

Spolupráci zahájila paní učitelka Danuše Staniová, která s dětmi malovala vánoční přání pro Stonožku.
V červenci 1997 byla škola postižena záplavovou vlnou z polí. Bylo zaplaveno celé přízemí školy, tělocvična a škody, které byly způsobeny, činily přes 3 000 000 korun. foto
Na podzim roku 1997 se ředitel školy Mgr. Ján Drtil zúčastnil jednání na Pražském hradě spolu se  starostou města Příbora Ing. Milanem Strakošem o pomoci Stonožky škole po záplavách. foto
Stonožka nám pomohla a věnovala 370 000,- Kč na obnovu tělocvičen, tělovýchovného nářadí a telefonní ústředny.
Od roku 1997 proto pravidelně pořádáme stonožkové týdny na pomoc ostatním.

23. 11. 1999
Ředitel školy byl pozván na setkání stonožkových učitelů na Pražském hradě. foto

20. 10. 2000
Kladno – účast ředitele školy na vydání knihy Kdyby všechny děti světa.

11. 12. 2001
Účast naší žákyně Petry Klimentové na koncertě ke 100. výročí udílení Nobelovy ceny míru v norském Oslu.

3. 6. 2002
Naši žáci vystoupili se svým pořadem z akademie s názvem Kdyby všechny děti světa, inspirované stonožkovým hnutím,  v Litomyšli. foto

28. 10. 2002
Prezident republiky Václav Havel pozval ředitele školy u příležitosti státního svátku České republiky do reprezentačních sálů Pražského hradu. foto

Březen 2002 a 2003
Setkání stonožkových učitelů u příležitosti Dne učitelů s ministrem obrany ČR Jaroslavem Tvrdíkem. foto

29. 3. 2004
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka udělil řediteli školy Záslužný kříž III. stupně. foto

kříž

30. 9. 2004
Ředitel školy se zúčastnil založení ovocného sadu v Psychiatrické léčebně v Opařanech. foto

11. 5. 2004
Společně s paní učitelkou Staniovou a žáky se ředitel školy setkal s bývalým generálním tajemníkem NATO v Plzni. foto

16. 9. 2005
Ředitel školy, paní učitelka Libuše Klaudová a žákyně Alžběta Gajdošová se zúčastnili v Toskánském paláci v Praze křtu knihy Létáme spolu jen do války.  Alžběta Gajdošová do této knihy napsala svůj příspěvek. foto

Zároveň v tento den byl ředitel školy pozván na prohlídku Černínského paláce – sídla ministerstva zahraničí ČR. foto

5. 12. 2005
Alžběta Gajdošová se společně s paní Bělou Gran Jensen a ostatními dětmi zúčastnila předání knihy Létáme spolu jen do války generálnímu tajemníkovi NATO v Bruselu. foto

2. 3. 2006
Proběhlo setkání stonožkových učitelů v Litomyšli za přítomnosti ministra obrana Karla Kühnla. Pozván byl i ředitel školy Mgr. Ján Drtil. foto

5. 10. 2006
Paní Běla Gran Jensen navštívila ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici a poté i naši školu a prohlédla si rodný dům S. Freuda. foto

6. 2. 2007
Generál Pavel Štefka pozval do Komorního Hrádku stonožkové učitele.  Ředitel školy obdržel pamětní odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. foto

řád Přemysla O. II.

15. 5. 2009
Pěvecké vystoupení našich žáků v Kutné Hoře u příležitosti 600 let Kutnohorského dekretu. foto

21. 10. 2009
Naši žáci společně s žáky škol z Kopřivnice se zúčastnili setkání s paní Bělou Gran Jensen v Kopřivnici. Společně soutěžili ve sportovních disciplínách a pak společně zpívali se zpěváky Vágnerovými. foto

26. 3. 2010
Proběhlo setkání ke Dni učitelů v Muzeu policie v Praze. foto

13. 5. 2010
Stonožka slavila 20 let od vzniku hnutí a 10 let spolupráce s armádou na stadionu Juliska v Praze. Naši žáci společně s ředitelem školy a paní učitelkou Vladislavou Strnadovou se této akce také zúčastnili. foto
6. 12. 2013
Řediteli školy byl udělen „Řád Zlaté stonožky 1. stupně“ na slavnostní mši v chrámu svatého Víta v Praze. foto

zlatá stonožka