O škole

Základní škola Npor. Loma Příbor

Vyučování na ZŠ Npor. Loma Příbor bylo zahájeno 1. února 1983. V současné době má škola18 tříd 1. – 9. ročníku (deset na 1. stupni a osm na 2. stupni), navštěvuje ji 400 žáků. Ve škole najdete kromě klasických tříd odborné pracovny výpočetní techniky, fyziky, chemie, hudební výchovy, zeměpisu, dějepisu, cizích jazyků, dále také cvičnou kuchyň a dílnu. Výuka tělocviku probíhá ve dvou tělocvičnách, které doplňuje krytá běžecká dráha a venkovní sportovní areál, jehož součástí je travnaté hřiště, běžecká dráha, asfaltové hřiště a nisaplastové hřiště na basketbal.
Žáci se pravidelně účastní sportovních soutěží (v roce 2010/11 se děvčata 6. a 7. ročníků probojovala do republikového finále v basketbale) a vědomostních soutěží z naukových předmětů (český jazyk, dějepis, zeměpis a matematika).
Součástí školy je také školní jídelna a školní družina (4 oddělení).
Škola má bezbariérový přístup.