↑ Zpet na Ostatní

Projekty

 

 

 logo_arpok_color-02
 GAS2_cz_logo_hires

PROJEKT Odborné učebny ZŠ Npor. Loma Příbor

Předmětem projektu jsou stavební úpravy k zajištění bezbariérovosti objektu (sociální zařízení, zvedací plošiny) a pořízení vybavení do odborných učeben a zázemí odborných učeben v Základní škole Npor. Loma Příbor za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. V rámci projektu bude také zajištěna vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. Ve venkovním areálu ZŠ dojde k terénním úpravám, pořízení vegetačních prvků a mobiliáře.

logo projektu s městem

V březnu 2017 jsme se zapojili jako partnerská škola do společného projektu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Univerzity Palackého Olomouc – „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

Výstřižek 

Výzva č. 57 – Zvyšování kvality ve vzdělávání – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

plakát OPVK

Výzva č. 56 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

plakát OPVK

 EU peníze školám

logo_eu_opvk

 Škola podporující zdraví

 motyl
Stonožkové hnutí

logo-stonozka

Institut společenské odpovědnosti

institut-spolecenske-odpovednosti