«

»

Prezenční výuka žáků 9. ročníku

Important!

K danému datu, tzn. 7. 5. 2020, projevilo zájem o prezenční přípravu na přijímací zkoušky 14 žáků z 9. A a 12 žáků z 9. B.

Určené shromaždiště pro jednotlivé skupiny:

  • Skupina 9. A – prostor před zábradlím u hlavního vchodu označený písmenem A
  • Skupina 9. B – prostor před zábradlím u hlavního vchodu označený písmenem B

Organizační pokyny:

  • Skupina 9. A – 14 žáků (výuka bude probíhat pouze ve třídě 8. A)
  • Skupina 9. B – 12 žáků (výuka bude probíhat pouze ve třídě 8. B)

Další organizační sdělení:

  • Čas příchodu do školy: 9:00 h
  • Zahájení výuky: 9:15 h
  • Přestávka: 10:00 – 10:15 – v průběhu přestávky nebude žákům umožněn pohyb po školní budově.
  • Ukončení výuky: 11:00 h
  • Opuštění školní budovy: 11:10 h

Organizace hodin 9. A:

1.h – matematika – pí uč. Světlíková

2.h – český jazyk – pí uč. Urbanová Petra

Organizace hodin 9. B:

1.h – český jazyk – pí uč. Urbanová Petra

2.h – matematika – pí uč. Světlíková

Important!

NEZAPOMEŇTE

Při vstupu do budovy odevzdá každý žák vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn!

čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Podrobnější informace pro žáky 9.ročníku